Architektura

Polska. Bedeker hoteli historycznych

Polska. Bedeker hoteli historycznych

Zamki, pałace, dworki...wiele wspomnień z przeszłości, z kart naszej najwspanialszej literatury barwnej, ale jakże często tragicznej historii. Świadkowie zdarzeń i świadectwo wydarzeń. Zdarzeń na skalę makro, wpływających na historię kraju – jego politykę, kulturę, ogólny rozwój – jak i tych na skalę mikro, kształtujących w codziennym, mozolnym trudzie ich właścicieli, rodzin, rodów, mieszkańców tych niezwykłych miejsc. Siedziby szlacheckie tworzyły historię i żyły historią. Z ponad 300 obiektów historycznych posiadających miejsca noclegowe, które odwiedziła Autorka zostało wybranych kilkadziesiąt tych, które uznała za wyjątkowe i bezwzględnie warte zobaczenia....