Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Język wzorców. Miasta - budynki - konstrukcja

Wydawnictwo: GWP
Autor: Alexander Christopher
Dostępność:

Oprawa: twarda, Format: 15x21 cm, Stron: 1210, rok wydania: 2008, dodruk 2015 r.

Książka dla wszystkich, którzy podejmują decyzję o zagospodarowaniu przestrzeni, począwszy od architektów i urbanistów, inwestorów, projektantów wnętrz i ogrodników, przez polityków, geografów, po badaczy natury ludzkiej: socjologów, psychologów społecznych i antropologów. Z książki można korzystać podczas rewitalizacji miast czy osiedli, lub też planując z rodziną budowę domu lub tylko przebudowę np. tarasu. Jest to podręcznik ponadczasowego sposobu budowania, ponieważ odnosi się do niezmiennych, archetypowych, najgłębszych potrzeb człowieka.
 
Książka wypełnia lukę w kształceniu akademickim, odnoszącą się do socjologii i psychologii społecznej. Zwraca uwagę na potrzeby ludzi, dla których dana przestrzeń jest zagospodarowywana, na ich poczucie bezpieczeństwa, identyfikację z otoczeniem (mieszkaniem, domem, ulicą osiedlem, miastem), tworzenie związków z innymi ludźmi, budowaniem przynależności do grupy, społeczności osiedlowej, miejskiej. Przedstawione tu podejście do projektowania służy zwiększeniu zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa, poprawieniu kontaktów społecznych, w sumie służy podniesieniu DOBROSTANU LUDZI.

Przez ostatnich 30 lat powstało wiele – mniej lub bardziej udanych – naturalnych eksperymentów projektowania „dla dobra ludzi”, bez szczegółowego przyjrzenia się ich potrzebom. Te eksperymenty naturalne w połączeniu z badaniami naukowymi wykazały, że można budować tak, by nasilać poczucie bezpieczeństwa, przynależności i identyfikacji z miejscem i grupą społeczną, sprzyjać powstawaniu więzi społecznych, a tym samym obniżać zachowania a- i antyspołeczne.

Nie doceniamy znaczenia projektowania dla tworzenia dobrego samopoczucia, więzi z innymi, odpowiedzialności za swoje otoczenie, satysfakcji i postaw prospołecznych oraz obywatelskich. To w rękach decydentów, urbanistów i architektów w niedocenianym stopniu spoczywa nasze dobre samopoczucie i rozwój społeczeństwa.

Spis treści:
* Do polskiego czytelnika
* Język wzorców
*Streszczenie języka wzorców
*wybieranie języka dla Twojego projektu
*Poezja języka wzorców
 
*Miasta
* Budynki
* Konstrukcja
 
*Źródła fotografii
*Bibliografia
*Indeks rzeczowy
*Indeks nazwisk
 
Fragment recenzji prof. Krzysztofa Lenartowicza:
 
Czym jest język projektowania? Jak każdy język, tak i ten jest skomplikowaną strukturą o charakterze sieciowym, mającą liczne wielokierunkowe zależności i powiązania. (…) Przedstawiony w tej pracy język ma charakter otwarty, ponieważ jego elementy gramatyczne (wzorce) mogą być dowolnie wybierane lub uzupełniane. Każdy wzorzec opisuje powtarzający się problem naszego otoczenia oraz zasadę rozwiązania tego problemu, na tyle ogólną, że można ją stosować wiele razy i nigdy nie otrzymywać tych samych rozwiązań. Książka została napisana z myślą o zainicjowaniu społecznego procesu, dzięki któremu ludzie będą stopniowo stawali się świadomi własnych języków modelowych i pracowali nad ich udoskonaleniem. (…) Jest to na pewno lektura uniwersalna. Powinna stanowić jeden z podręczników projektowania dla pierwszego roku studiów architektonicznych, a architekci również mogą wiele z niej skorzystać.


Christopher Alexander – jeden z najwybitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych teoretyków współczesnej architektury. Studiował w Oxfordzie, jako architekt związany jest od ponad 40 lat z Berkeley, gdzie mieszka do dziś. Zwolennik uczestnictwa użytkowników w procesie projektowania, powrotu do tradycyjnych form architektonicznych i tezy, że prawdziwa architektura powinna mieć charakter ponadczasowy i zaspokajać potrzeby wspólne wszystkim ludziom. Jego idee znalazły odzwierciedlenie między innymi we współczesnych nurtach nowej urbanistyki.Więcej na temat autora i jego projektów na stronie: www.patternlanguage.com