Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II

Wydawnictwo: Hortpress
Autor: E.Gadomska, A. Różańska, D. Sikora
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 15x22 cm, Stron: 208, 2004 rok

Druga część podręcznika przeznaczonego dla uczniów szkół kształcących w zawodzie 'technik architektury krajobrazu' obejmuje zagadnienia związane z: wpływem człowieka na kształtowanie krajobrazu, historią architektury i sztuki ogrodowej, rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych.
Bogato ilustrowany tekst (187 barwnych rycin), sprawia, że podręcznik jest niezwykle przydatny w nauce zawodu. Mogą również z niego korzystać stenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

 

Nakład podręcznika wyczerpany. Wszystkie treści w nim zawarte zostały zaktualizowane oraz uzupełnione i ujęte w podręcznikach: Architektura krajobrazu cz. I oraz Architektura krajobrazu cz. II.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I. KRAJOBRAZ JAKO WYNIK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA (Edyta Gadomska)   
1. Pojęcie krajobrazu   
2. Typologia krajobrazu   
2.1. Epoki historyczne   
2.1.1. Prehistoria   
2.1.2. Średniowiecze   
2.1.3. Renesans   
2.1.4. Barok   
2.1.5. Wiek XIX   
2.1.6. Wiek XX  
3. Ocena wartości krajobrazu i jego przydatności do różnych celów  
3.1. Bioindykacja   
3.2. Fitoindykacja  
3.3. Waloryzacja przyrodnicza  
3.4. Metoda jednostek architektoniczno-krajobrazowych  
4. Ochrona krajobrazu w Polsce i na świecie  
4.1. Ochrona środowiska przyrodniczego   
4.2. Ochrona środowiska kulturowego   
4.3. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego   
5. Rewaloryzacja zabytków  
6. Rewitalizacja zabytków   
7. Rekultywacja   
8. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu   
ROZDZIAŁ II. HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI OGRODOWEJ (Anna Różańska)   
1. Starożytność 
1.1. Kultura Egiptu  
1.2. Mezopotamia – wiszące ogrody   
1.3. Persja – rajskie ogrody   
1.4. Grecja – ogrody prywatne i publiczne   
1.5. Rzymskie ogrody   
2. Średniowiecze  
2.1. Wprowadzenie  
2.2. Bizantyjska sztuka ogrodowa  
2.3. Ogrody przyklasztorne   
2.4. Ogrody zamkowe i miejskie   
3. Renesans  
3.1. Wprowadzenie   
3.2. Ogrody renesansowe we Włoszech  
3.3. Ogrody renesansowe we Francji  
3.4. Ogrody renesansowe w Anglii  
3.5. Ogrody renesansowe w Polsce   
4. Barok   
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Sztuka ogrodowa w dobie baroku  
4.3. Założenia ogrodowe we Włoszech i Francji   
4.4. Założenia ogrodowe w innych krajach europejskich   
4.5. Założenia ogrodowe w Polsce  
4.6. Inne rodzaje założeń ogrodowych w Europie  
4.7. Styl rokoko w sztuce ogrodowej 
5. Daleki Wschód   
5.1. Ogrody chińskie
5.2. Ogrody koreańskie   
5.3. Ogrody japońskie   
6. Wiek XVIII   
6.1. Wprowadzenie   
6.2. Założenia ogrodowe w Anglii   
6.3. Założenia ogrodowe we Francji   
6.4. Założenia ogrodowe w Polsce   
7. Wiek XIX   
7.1.Wprowadzenie   
7.2. Założenia ogrodowe w Anglii   
7.3. Założenia ogrodowe we Francji   
7.4. Założenia ogrodowe w Niemczech  
7.5. Założenia ogrodowe w Polsce   
7.6. Miejskie założenia ogrodowe w Europie   
ROZDZIAŁ III. REWALORYZACJA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH
ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH (Dorota Sikora)   
1. Kiedy ogród staje się zabytkiem   
2. Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej   
3. Instytucje i akty prawne związane z opieką nad zabytkami ogrodowymi   
4. Działania konserwatorskie w ogrodach i parkach zabytkowych  
5. Metody badania ogrodów zabytkowych 
6. Zasady tworzenia dokumentacji konserwatorskiej  
7. Prace rewaloryzacyjne w ogrodach historycznych   
7.1. Ogród średniowieczny   
7.2. Ogród renesansowy  
7.3. Ogród barokowy  
7.3.1. Odtwarzanie parterów haftowych   
7.3.2. Odtwarzanie boskietów i szpalerów   
7.3.3. Drogi i nawierzchnie ogrodowe, problematyka uzupełniania i odtwarzania układów alejowych   
7.3.4. Inne elementy barokowej kompozycji ogrodowej   
7.4. Ogród krajobrazowy   
7.4.1. Szata roślinna ogrodów krajobrazowych   
7.4.2. Technologia odtwarzania kobierców kwiatowych i parterów kobiercowych   
SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU ARCHITEKTURY I SZTUKI OGRODOWEJ   
BIBLIOGRAFIA