Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. IV

Wydawnictwo: Hortpress
Autor: Piotr Latocha
Dostępność:

ISBN 8389211629

Oprawa: miękka, Format: 15,5x21,5 cm, Stron: 376, 2006 rok

Podręcznik "Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część IV. Drzewa i krzewy liściaste" przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym oraz wszystkich zajmujących się architekturą krajobrazu. Jest on kontynuacją części III podręcznika zawierającej wprowadze nie do dendrologii, a więc zagadnienia związane z nazewnic twem roślin, podstawową terminologią morfologiczną i termi nami stosowanymi w architekturze krajobrazu, oraz wskazówki co do praktycznego zastosowania roślin, a także szczegółowo omawiającej rośliny nagozalążkowe, tj. drzewa i krzewy iglaste.
 
Obie części podręcznika zostały opracowane w taki spo sób, aby nauczyć uczniów rozpoznawania roślin oraz zapoznać ich z wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania poszczególnych gatunków i odmian. Służy temu przede wszystkim czytelny schemat opisów morfologicznych, bogaty materiał fotograficzny i ważne informacje praktyczne. Wszystkie rośliny ze względów dydaktycznych zostały przed stawione w dwóch grupach - rośliny nagozalążkowe ("Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część III. Drzewa i krzewy iglaste") i okrytozalążkowe ("Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część IV. Drzewa i krzewy liściaste"). Wewnątrz każ dej grupy uporządkowano je alfabetycznie rodzajami (wg no menklatury łacińskiej), co pozwoli na łatwe poruszanie się po podręcznikach i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. Na str. 345 zamieszczono mapę Polski z zaznaczonymi stre fami klimatycznymi, którym przyporządkowane są poszczególne gatunki roślin.

Spis treści:
DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE
(Gromada: Angiospermae – okrytozalążkowe)   
Rodzaj: Acer – klon (Rodzina: Aceraceae – klonowate)   
Gatunek: Acer campestre L. – klon polny (paklon)   
Gatunek: Acer negundo L. – klon jesionolistny   
Gatunek: Acer palmatum Thunb. ex Murray – klon palmowy   
Gatunek: Acer platanoides L. – klon pospolity  
Gatunek: Acer pseoplatanus L. – klon jawor   
Gatunek: Acer saccharinum L. – klon srebrzysty   
Gatunek: Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.)Wesm.
– klon tatarski podgat. ginnala (klon ginnala)  
Rodzaj: Actinidia – aktinidia (Rodzina: Actinidiaceae – aktinidiowate)   
Gatunek: Actinidia arguta (Siebold et Zucc.)Planch. ex Miq. – aktinidia ostrolistna   
Gatunek: Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.)Maxim. – aktinidia pstrolistna   
Rodzaj: Aesculus – kasztanowiec (Rodzina: Hippocastanaceae – kasztanowcowate)   
Gatunek: Aesculus xcarnea Hayne – kasztanowiec czerwony 
Gatunek: Aesculus hippocastanum L. – kasztanowiec pospolity (kasztanowiec biały)  
Rodzaj: Ailanthus
– bożodrzew (ajlant) (Rodzina: Simaroubaceae – biegunecznikowate)
Gatunek: Ailanthus altissima (Mill.)Swingle – bożodrzew (ajlant) gruczołkowaty  
Rodzaj: Alnus – olsza (olcha) (Rodzina: Betulaceae – brzozowate)  
Gatunek: Alnus glutinosa (L.)Gaertin. – olsza czarna   
Gatunek: Alnus incana (L.)Moench. – olsza szara   
Rodzaj: Amelanchier – świdośliwa (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)  
Gatunek: Amelanchier lamarckii F.G.Schroeder (A. canadensis Hort.)
– świdośliwa Lamarcka (świdośliwa kanadyjska)   
Gatunek: Amelanchier spicata (Lam.)K.Koch – świdośliwa kłosowa  
Rodzaj: Amorpha – amorfa (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate)   
Gatunek: Amorpha fruticosa L. – amorfa krzewiasta  
Rodzaj: Aristolochia – kokornak (Rodzina: Aristolochiaceae – kokornakowate)   
Gatunek: Aristolochia macrophylla Lam. (A. durior Hort.)
– kokornak wielkolistny   
Rodzaj: Berberis – berberys (kwaśnica) (Rodzina: Berberidaceae – berberysowate)   
Gatunek: Berberis thunbergii DC. – berberys Thunberga   
Gatunek: Berberis vulgaris L. – berberys pospolity  
Gatunek: Berberis xottawensis C.K.Schneid. ‘Superba’
– berberys ottawski odm. wspaniała  
Rodzaj: Betula – brzoza (Rodzina: Betulaceae – brzozowate)  
Gatunek: Betula pendula Roth. (B. verrucosa Ehrh.) – brzoza brodawkowata  
Gatunek: Betula utilis D.Don ‘Doorenbos’ – brzoza pożyteczna odm. Doorenbos  
Rodzaj: Bdleja – bleja (omżyn) (Rodzina: Bdlejaceae – blejowate)  
Gatunek: Bdleja davidii Franch. – bleja Davida  
Rodzaj: Buxus – bukszpan (Rodzina: Buxaceae – bukszpanowate)  
Gatunek: Buxus sempervirens L. – bukszpan wieczniezielony
Rodzaj: Calluna – wrzos (Rodzina: Ericaceae – wrzosowate)   
Gatunek: Calluna vulgaris (L.)Hull. – wrzos pospolity   
Rodzaj: Campsis – milin (Rodzina: Bignoniaceae – bignoniowate)  
Gatunek: Campsis radicans (L.)Seem. – milin amerykański   
Rodzaj: Caragana – karagana (grochownik) (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate, Podrodzina: Papilionoideae – motylkowe)   
Gatunek: Caragana arborescens Lam. – karagana syberyjska   
Rodzaj: Carpinus – grab (Rodzina: Corylaceae – leszczynowate)   
Gatunek: Carpinus betulus L. – grab pospolity   
Rodzaj: Carya – orzesznik (Rodzina: Juglandaceae – orzechowate)   
Gatunek: Carya cordiformis (Wangenh.)K.Koch. – orzesznik gorzki   
Rodzaj: Castanea – kasztan (Rodzina: Fagaceae – bukowate)   
Gatunek: Castanea sativa Mill. – kasztan jadalny   
Rodzaj: Catalpa – surmia (katalpa) (Rodzina: Bignoniaceae – bignoniowate)  
Gatunek: Catalpa bignonioides Walter – surmia (katalpa) bignoniowa (surmia zwyczajna)  
Rodzaj: Celastrus – dławisz (Rodzina: Celastraceae – dławiszowate)   
Gatunek: Celastrus orbiculatus Thunb. – dławisz okrągłolistny   
Rodzaj: Cercidiphyllum – grujecznik (Rodzina: Cercidiphyllaceae – grujecznikowate)   
Gatunek: Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.– grujecznik japoński 
Rodzaj: Chaenomeles – pigwowiec (Rodzina: Rosaceae – różowate,
Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)   
Gatunek: Chaenomeles japonica (Thunb.)Lindl. ex Spach. – pigwowiec japoński   
Gatunek: Chaenomeles speciosa (Sweet)Nakai – pigwowiec okazały (pigwowiec chiński)   
Gatunek: Chaenomeles xsuperba (Frahm)Rehder
– pigwowiec pośredni  
Rodzaj: Clematis – powojnik (Rodzina: Ranunculaceae – jaskrowate)   
Gatunek: Clematis alpina Mill. – powojnik alpejski  
Gatunek: Clematis vitalba L. – powojnik pnący 
Gatunek: Clematis – powojniki wielkokwiatowe 
Rodzaj: Cornus – dereń (Rodzina: Cornaceae – dereniowate)   
Gatunek: Cornus alba L. – dereń biały   
Gatunek: Cornus kousa Hance. – dereń kousa  
Gatunek: Cornus mas L. – dereń jadalny (dereń właściwy)   
Gatunek: Cornus sericea L. ‘Flaviramea’ (C. stolonifera Michx. ‘Flaviramea’)
– dereń rozłogowy odm. złotokora   
Rodzaj: Corylus – leszczyna (Rodzina: Corylaceae – leszczynowate)   
Gatunek: Corylus avellana L. – leszczyna pospolita   
Gatunek: Corylus colurna L. – leszczyna turecka 
Gatunek: Corylus maxima Mill. ‘Purpurea’ – leszczyna połniowa odm. Purpurowa   
Rodzaj: Cotinus – perukowiec (Rodzina: Anacardiaceae – nanerczowate)   
Gatunek: Cotinus coggygria Scop. – perukowiec podolski 
Rodzaj: Cotoneaster – irga (Rodzina: Rosaceae – różowate,
Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)   
Gatunek: Cotoneaster ‘Coral Beauty’ – irga odm. Coral Beauty   
Gatunek: Cotoneaster horizontalis Decne. – irga pozioma   
Gatunek: Cotoneaster lucidus Schlechtd. – irga błyszcząca   
Gatunek: Cotoneaster multiflorus Bunge – irga wielokwiatowa  
Rodzaj: Crataegus – głóg (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)   
Gatunek: Crataegus monogyna Jacq. – głóg jednoszyjkowy   
Gatunek: Crataegus xmedia Bechst. ‘Paul’s Scarlet’ (Crataegus laevigata
(Poir)DC. ‘Paul’s Scarlet’) – głóg pośredni odm. pełnokwiatowa szkarłatna   
Gatunek: Crataegus pedicellata Sarg. – głóg szypułkowy (głóg szkarłatny)   
Rodzaj: Cytisus – żarnowiec, szczodrzeniec (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate, Podrodzina: Papilionoideae – motylkowe)  
Gatunek: Cytisus decumbens (Durande)Spach. – szczodrzeniec położony  
Gatunek: Cytisus xpraecox Bean. ‘Allgold’ – szczodrzeniec wczesny
odm. Allgold   
Rodzaj: Daphne – wawrzynek (Rodzina: Thymeleaceae – wawrzynkowate) 
Gatunek: Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko   
Rodzaj: Deutzia – żylistek (Rodzina: Hydrangeaceae – hortensjowate)   
Gatunek: Deutzia gracilis Siebold et Zucc. – żylistek wysmukły  
Gatunek: Deutzia scabra Thunb. – żylistek szorstki  
Rodzaj: Elaeagnus – oliwnik (Rodzina: Elaeagnaceae – oliwnikowate)   
Gatunek: Elaeagnus angustifolia L. – oliwnik wąskolistny   
Rodzaj: Erica – wrzosiec (Rodzina: Ericaceae – wrzosowate)   
Gatunek: Erica carnea L. – wrzosiec czerwony (wrzosiec krwisty)   
Rodzaj: Euonymus – trzmielina (Rodzina: Celastraceae – dławiszowate)   
Gatunek: Euonymus alatus (Thunb.)Siebold – trzmielina oskrzydlona  
Gatunek: Euonymus europaeus L. – trzmielina europejska (trzmielina pospolita)   
Gatunek: Euonymus fortunei var. radicans (Siebold ex Miq.)Rehd.
– trzmielina Fortune’a odm. położona (trzmielina rozłogowa)  
Rodzaj: Fagus – buk (Rodzina: Fagaceae – bukowate)  
Gatunek: Fagus sylvatica L. – buk pospolity  
Rodzaj: Fallopia – rdestówka (Rodzina: Polygonaceae – rdestowate) 
Gatunek: Fallopia baldschuanica (Regel)Holub. (Fallopia aubertii (L. Henry)Holub.,
Polygonum aubertii L. Henry) – rdestówka Auberta   
Rodzaj: Forsythia – forsycja (Rodzina: Oleaceae – oliwkowate)   
Gatunek: Forsythia xintermedia Zabel. ‘Spectabilis’
– forsycja pośrednia odm. okazała   
Gatunek: Forsythia ‘Maluch’ – forsycja odm. Maluch   
Rodzaj: Fraxinus – jesion (Rodzina: Oleaceae – oliwkowate)   
Gatunek: Fraxinus excelsior L. – jesion wyniosły  
Gatunek: Fraxinus ornus L. – jesion mannowy   
Gatunek: Fraxinus pennsylvanica Marsh. – jesion pensylwański   
Rodzaj: Gleditsia – glediczia (iglicznia) (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate;
Podrodzina: Cesalpinioide – brezylkowe)  
Gatunek: Gleditsia triacanthos L. – glediczja trójcierniowa (iglicznia trójcierniowa)   
Rodzaj: Hamamelis – oczar (Rodzina: Hamamelidaceae – oczarowate)   
Gatunek: Hamamelis xintermedia Rehd. – oczar pośredni   
Rodzaj: Hedera – bluszcz (Rodzina: Araliaceae – araliowate)   
Gatunek: Hedera helix L. – bluszcz pospolity   
Rodzaj: Hippophaë – rokitnik (rozmarynowiec) (Rodzina: Elaeagnaceae – oliwnikowate)   
Gatunek: Hippophaë rhamnoides L. – rokitnik pospolity   
Rodzaj: Hydrangea – hortensja (Rodzina: Hydrangeaceae – hortensjowate) 
Gatunek: Hydrangea arborescens L. ‘Annabelle’ – hortensja krzewiasta
odm. Annabelle   
Gatunek: Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray)Ser. – hortensja ogrodowa  
Gatunek: Hydrangea paniculata Siebold ‘Grandiflora’ – hortensja bukietowa odm. wielkokwiatowa   
Gatunek: Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc.
(Hydrangea anomala ssp. petiolaris E.M.McClint.) – hortensja pnąca 
Rodzaj: Juglans – orzech (Rodzina: Juglandaceae – orzechowate)   
Gatunek: Juglans nigra L. – orzech czarny   
Gatunek: Juglans regia L. – orzech włoski   
Rodzaj: Kerria – złotlin (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Rosoideae – różowe)  
Gatunek: Kerria japonica (L.)DC. – złotlin chiński  
Rodzaj: Kolkwitzia – kolkwicja (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate)  
Gatunek: Kolkwitzia amabilis Graebn. – kolkwicja chińska   
Rodzaj: Laburnum – złotokap (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate,
Podrodzina: Papilionoideae – motylkowe)   
Gatunek: Laburnum anagyroides Medik. – złotokap pospolity   
Gatunek: Laburnum xwatereri (G.Kirchn.) Dippel ‘Vossii’ – złotokap Waterera odm. Vossii   
Rodzaj: Lavandula – lawenda (Rodzina: Labiatae – wargowe)   
Gatunek: Lavandula angustifolia Mill. – lawenda wąskolistna  
Rodzaj: Ligustrum – ligustr (liguster) (Rodzina: Oleaceae – oliwkowate)   
Gatunek: Ligustrum vulgare L. – ligustr pospolity   
Gatunek: Ligustrum ‘Vicaryi’ – ligustr Gibbsa   
Rodzaj: Liquidambar – ambrowiec (Rodzina: Hamamelidaceae – oczarowate)  
Gatunek: Liquidambar styraciflua L. – ambrowiec balsamiczny (ambrowiec amerykański)   
Rodzaj: Liriodendron – tulipanowiec (Rodzina: Magnoliaceae – magnoliowate)   
Gatunek: Liriodendron tulipifera L. – tulipanowiec amerykański  
Rodzaj: Lonicera – suchodrzew i wiciokrzew (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate)
Podrodzaj: Lonicera – suchodrzew   
Gatunek: Lonicera tatarica L. – suchodrzew tatarski   
Gatunek: Lonicera xylosteum L. – suchodrzew pospolity  
Podrodzaj: Caprifolium – wiciokrzew   
Gatunek: Lonicera caprifolium L. – wiciokrzew przewiercień   
Gatunek: Lonicera periclymenum L. – wiciokrzew pomorski 
Gatunek: Lonicera xtellmanniana Magyar ex H.L.Späth.– wiciokrzew Tellmanna   
Rodzaj: Lycium – kolcowój (Rodzina: Solanaceae – psiankowate)   
Gatunek: Lycium barbarum L.(L. halimifolium Mill.) – kolcowój pospolity (kolcowój szkarłatny)   
Rodzaj: Magnolia – magnolia (Rodzina: Magnoliaceae – magnoliowate)  
Gatunek: Magnolia kobus DC. – magnolia japońska   
Gatunek: Magnolia liliflora Desr. ‘Nigra’ – magnolia purpurowa odm. czarna   
Gatunek: Magnolia xsoulangeana Soul.-Bod. ’Speciosa’
– magnolia Soulange’a odm. okazała  
Gatunek: Magnolia ‘Susan’ – magnolia Susan   
Rodzaj: Mahonia – mahonia (ościał) (Rodzina: Berberidaceae – berberysowate) 
Gatunek: Mahonia aquifolium (Pursh)Nutt. – mahonia pospolita   
Rodzaj: Malus – jabłoń (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)   
Gatunek: Malus xpurpurea (Barbier)Rehd. – jabłoń purpurowa   
Gatunek: Malus ‘Ola’ – jabłoń odm. Ola   
Gatunek: Malus ‘Rolph’ – jabłoń odm. Rolf   
Rodzaj: Morus – morwa (Rodzina: Moraceae – morwowate)   
Gatunek: Morus alba L. – morwa biała   
Rodzaj: Pachysandra – runianka (Rodzina: Buxaceae – bukszpanowate)  
Gatunek: Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. – runianka japońska   
Rodzaj: Parthenocissus – winobluszcz (Rodzina: Vitaceae – winoroślowate)  
Gatunek: Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.)Planch. ‘Veitchii’
– winobluszcz trójklapowy odm. Veitch’a   
Gatunek: Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch. – winobluszcz pięciolistkowy   
Rodzaj: Phellodendron – korkowiec (Rodzina: Rutaceae – rutowate)   
Gatunek: Phellodendron amurense Rupr. – korkowiec amurski   
Rodzaj: Philadelphus – jaśminowiec (Rodzina: Hydrangeaceae – hortensjowate)   
Gatunek: Philadelphus coronarius L. – jaśminowiec wonny
Gatunek: Philadelphus ‘Virginal’ – jaśminowiec panieński  
Rodzaj: Physocarpus – pęcherznica (Rodzina: Rosaceae – różowate,
Podrodzina: Spiraeoideae – tawułowe)   
Gatunek: Physocarpus opulifolius (L.)Maxim. – pęcherznica kalinolistna   
Rodzaj: Platanus – platan (Rodzina: Platanaceae – platanowate)  
Gatunek: Platanus xhispanica Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’. (Platanus xacerifolia
(Aiton)Willd.) – platan klonolistny   
Rodzaj: Populus – topola (Rodzina: Salicaceae – wierzbudowate) 
Gatunek: Populus alba L.– topola biała (białodrzew)   
Gatunek: Populus xberolinensis (K.Koch)Dippel. ‘Berlin’ – topola berlińska   
Gatunek: Populus xcanadensis Moench. ‘Robusta’
(P. xeuramericana Guinier ‘Robusta’) – topola kanadyjska odm. Bujna   
Gatunek: Populus nigra L. – topola czarna (sokora)  
Gatunek: Populus simonii Carr. – topola Simona (topola chińska)   
Gatunek: Populus tremula L.– topola osika (topola drżąca)   
Rodzaj: Potentilla – pięciornik (Rodzina: Rosaceae – różowate,
Podrodzina: Rosoideae – różowe)   
Gatunek: Potentilla fruticosa L. – pięciornik krzewiasty 
Rodzaj: Prunus – śliwa, migdałowiec, wiśnia, czereśnia, czeremcha (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Prunoideae – śliwowe)   
Gatunek: Prunus cerasifera Ehrh. ( P. divaricata Ledeb.) – ałycza (śliwa wiśniowa)  
Gatunek: Prunus xeminens Beck ‘Umbraculifera’
(P. fruticosa ‘Globosa’ Hort.) – wiśnia osobliwa odm. kulista 
Gatunek: Prunus laurocerasus L. ‘Otto Luyken’ – laurowiśnia wschodniaodm. Otto Luyken  
Gatunek: Prunus mahaleb L. (Cerasus mahaleb (L.)Mill.) – wiśnia wonna (antypka)   
Gatunek: Prunus padus L. (Padus avium Mill.) – czeremcha pospolita (korcipka, smrodynia)   
Gatunek: Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.)Borkh.) – czeremcha późna   
Gatunek: Prunus serrulata Lindl. ‘Kanzan’ – wiśnia piłkowana odm. Kanzan   
Gatunek: Prunus triloba Lindl. (Amygdalus triloba (Lindl.)Ricker)
– migdałek trójklapowy (migdałowiec trójklapowy)
Rodzaj: Pterocarya – skrzydłorzech (Rodzina: Juglandaceae – orzechowate)  
Gatunek: Pterocarya fraxinifolia Spach. – skrzydłorzech kaukaski  
Rodzaj: Pyracantha – ognik (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)  
Gatunek: Pyracantha – ognik (mieszańce ogrodowe) 
Rodzaj: Pyrus – grusza (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)  
Gatunek: Pyrus calleryana Decne ‘Chanticleer’ – grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer   
Gatunek: Pyrus pyraster (L.)Burgsd. – grusza pospolita (grusza polna, ulęgałka)   
Gatunek: Pyrus salicifolia Pall. – grusza wierzbolistna  
Rodzaj: Quercus – dąb (Rodzina: Fagaceae – bukowate)   
Gatunek: Quercus palustris Muenchh. – dąb błotny   
Gatunek: Quercus petraea (Matt.)Liebl.(Q.sessilis Ehrh.) – dąb bezszypułkowy   
Gatunek: Quercus robur L.(Q.Pedunculata Ehrh.) – dąb szypułkowy   
Gatunek: Quercus rubra L. – dąb czerwony  
Rodzaj: Rhododendron – różanecznik i azalia (Rodzina: Ericaceae – wrzosowate)
GATUNKI BOTANICZNE
Gatunek: Rhododendron catawbiense Michs. – różanecznik katawbijski (różanecznik fioletowy)  
Gatunek: Rhododendron luteum Sweet. (Azalea pontica L., Rh. flavum G. Don.) – azalia pontyjska (różanecznik żółty)  
WYBRANE ODMIANY
Różaneczniki wielkokwiatowe   
Azalie wielkokwiatowe   
Azalie japońskie   
Rodzaj: Rhus – sumak (Rodzina: Anacardiaceae – nanerczowate) 
Gatunek: Rhus typhina L. – sumak octowiec   
Rodzaj: Ribes – porzeczka, agrest (Rodzina: Grossulariaceae – agrestowate)   
Gatunek: Ribes alpinum L. – porzeczka alpejska   
Gatunek: Ribes aureum Pursh – porzeczka złota   
Gatunek: Ribes sanguineum Pursh – porzeczka krwista  
Rodzaj: Robinia – robinia, grochodrzew (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate,
Podrodzina: Papilionoideae – motylkowe) Gatunek: Robinia pseoacacia L. – robinia biała (robinia akacjowa)  
Gatunek: Robinia viscosa Vent. – robinia lepka  
Rodzaj: Rosa – róża (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Rosoideae – różowe)   
RÓŻE DZIKIE Gatunek: Rosa canina L. – róża dzika (róża psia, szypszyna)  
Gatunek: Rosa multiflora Thunb. – róża wielokwiatowa   
Gatunek: Rosa rugosa Thunb. – róża pomarszczona (róża japońska)   
RÓŻE OKRYWOWE (przykładowe odmiany) 
Rodzaj: Salix – wierzba (Rodzina: Salicaceae – wierzbudowate)    Gatunek: Salix alba L. – wierzba biała  
Gatunek: Salix caprea L. – wierzba iwa   
Gatunek: Salix elaeagnos Scop. ‘Angustifolia’ – wierzba siwa odm. wąskolistna   
Gatunek: Salix fragilis L. – wierzba krucha
Gatunek: Salix integra Thunb. ‘Hakuro-nishiki’ – wierzba całolistna odm. Hakuronishiki   
Gatunek: Salix purpurea L.– wierzba purpurowa (wiklina)  
Gatunek: Salix xsepulcralis Simonk. ‘Chrysocoma’ (S. alba ‘Tristis’ Hort.) – wierzba płacząca  
Gatunek: Salix xsepulcralis Simonk. ‘Erythroflexuosa’ – wierzba argentyńska
Gatunek: Salix viminalis L. – wierzba wiciowa (witwa, konopianka)   
Rodzaj: Sambucus – bez (bzowina) (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate)  
Gatunek: Sambucus nigra L. – bez czarny  
Gatunek: Sambucus racemosa L. – bez koralowy   
Rodzaj: Sorbaria – tawlina (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Spiraeoideae – tawułowe)   
Gatunek: Sorbaria sorbifolia (L.)A.BR. – tawlina jarzębolistna 
Rodzaj: Sorbus – jarząb (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Maloideae – jabłkowe)   
Gatunek: Sorbus aria (L.)Crantz – jarząb mączny 
Gatunek: Sorbus aucuparia L. – jarząb pospolity (jarzębina)  
Gatunek: Sorbus intermedia (Ehrh.)Pers. – jarząb szwedzki   
Gatunek: Sorbus xthuringiaca (Ilse)Fritsch ‘Fastigiata’ – jarząb turyndzki odm. stożkowa   
Rodzaj: Spiraea – tawuła (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Spiraeoideae – tawułowe)    Gatunek: Spiraea betulifolia Pall. – tawuła brzozolistna
Gatunek: Spiraea ‘Grefsheim’ (S. xcinerea Zabel ‘Grefsheim’) – tawuła norweska  
Gatunek: Spiraea japonica L.F. ‘Anthony Waterer’ (S. bumalda Burv. ‘Anthony Waterer’) – tawuła japońska odm. Anthony Waterer   
Gatunek: Spiraea xvanhouttei (Briot.)Zabel – tawuła van Houtte’a   
Rodzaj: Stephanandra – tawulec (Rodzina: Rosaceae – różowate, Podrodzina: Spiraeoideae – tawułowe)    Gatunek: Stephanandra incisa (Thunb.)Zabel ‘Crispa’ – tawulec pogięty odm. Kędzierzawa   
Rodzaj: Symphoricarpos – śnieguliczka (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate)   
Gatunek: Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernand)S.F.Blake – śnieguliczka biała   
Gatunek: Symphoricarpos xchenaultii Rehder ‘Hancock’ – śnieguliczka Chenaulta odm. Hancock  
Gatunek: Symphoricarpos orbiculatus Moench – śnieguliczka koralowa
Rodzaj: Syringa – lilak (bez) (Rodzina: Oleaceae – oliwkowate)   
Gatunek: Syringa xchinensis Willd. – lilak chiński   
Gatunek: Syringa meyeri C.K.Schneid. ‘Palibin’ – lilak Meyera odm. Palibin   
Gatunek: Syringa vulgaris L. – lilak pospolity (bez turecki, bez lilak)  
Rodzaj: Tamarix – tamaryszek (Rodzina: Tamaricaceae – tamaryszkowate)  
Gatunek: Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb. (T. parviflora DC.) – tamaryszek czteropręcikowy (tamaryszek drobnokwiatowy)   
Rodzaj: Tilia – lipa (Rodzina: Tiliaceae – lipowate)   
Gatunek: Tilia cordata Mill. – lipa drobnolistna
Gatunek: Tilia ‘Euchlora’ (Tilia xeuropaea ‘Euchlora’, T. xeuchlora K.Koch.) – lipa krymska   
Gatunek: Tilia platyphyllos Scop. – lipa szerokolistna  
Gatunek: Tilia tomentosa Moench – lipa srebrzysta (lipa węgierska)   
 Rodzaj: Ulmus – wiąz (Rodzina: Ulmaceae – wiązowate)
Gatunek: Ulmus glabra Hs. – wiąz górski 
Gatunek: Ulmus ‘Wredei’ (U. xhollandica Mill.‘Wredei’) – wiąz odm. Wrede’a  
Gatunek: Ulmus laevis Pall. – wiąz szypułkowy (limak)  
Gatunek: Ulmus minor Mill. emend. Richens. – wiąz polny (wiąz pospolity)  
Gatunek: Ulmus ‘Camperdownii’ (U. glabra Hs. ‘Camperdownii’) – wiąz Camperdowna   
Rodzaj: Viburnum – kalina (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate)   
Gatunek: Viburnum xcarlcephalum Burkwood et Skipwith ex A.V. Pike – kalina angielska 
Gatunek: Viburnum lantana L. – kalina hordowina  
Gatunek: Viburnum opulus L. – kalina koralowa  
Gatunek: Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – kalina sztywnolistna  
Rodzaj: Vinca – barwinek (Rodzina: Apocynaceae – toinowate)   
Gatunek: Vinca minor L. – barwinek pospolity (barwinek drobnolistny)  
Rodzaj: Vitis – winorośl (Rodzina: Vitaceae – winoroślowate)   
Gatunek: Vitis coignetiae Pulliat ex Planch – winorośl japońska  
Gatunek: Vitis riparia Michx. – winorośl pachnąca  
Rodzaj: Weigela – krzewuszka (wajgela) (Rodzina: Caprifoliaceae – przewiertniowate) 
Gatunek: Weigela florida (Bunge)A.DC. – krzewuszka cowna (krzewuszka kwiecista)   
Rodzaj: Wisteria – glicynia (wisteria, słodlin) (Rodzina: Leguminoseae – strączkowate,
Podrodzina: Papilionoideae – motylkowe)   
Gatunek: Wisteria floribunda (Willd.)DC. – glicynia kwiecista (słodlin japoński)   
Gatunek: Wisteria sinensis (Sims)Sweet ‘Prolific’ – glicynia chińska (słodlin chiński) odm. Prolific  
STREFY KLIMATYCZNE W POLSCE   
ZESTAWIENIA PRAKTYCZNE DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH
POD WZGLĘDEM WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH I WYMAGAŃ   
INDEKS NAZW ŁACIŃSKICH   
INDEKS NAZW POLSKICH   
BIBLIOGRAFIA