Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I

Wydawnictwo: Hortpress
Autor: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 15,5x21,5, Stron: 224, 2005 rok

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazajlnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Sztuka kompozycji, która w stosunku do architektury krajobrazu ma znaczenie podwójne - przestrzenne i kulturowe - nie należy do łatwych, gdyż wymaga znajomości budowy elementów tworzonej kompozycji, które będą ozdoba wnętrza ogrodowego, parku czy też wielkopowierzchniowego terenu zieleni. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach. Część I zawiera zagadnienia ogólne, związane z rysunkiem technicznym, materiałami budowlanymi i technikami geodezyjnymi.

Mogą również z niego korzystać stenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
1. Wiadomości wstępne
1.1. Historia rysunku i jego znaczenie
1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym
1.3. Stanowisko kreślarskie
1.4. Przybory i materiały kreślarskie
1.4.1. Ołówki
1.4.2. Przekładnice, liniały, trójkąty, wzorniki, szablony
1.4.3. Przybory do rysowania okręgów i łuków kołowych
1.4.4. Przybory do kreślenia i opisywania
1.4.5. Materiały kreślarskie
1.5. Organizacja miejsca pracy
1.6. Posługiwanie się przyborami i materiałami kreślarskimi
1.6.1. Kreślenie ołówkiem
1.6.2. Kreślenie tuszem
1.6.3. Wykorzystywanie techniki komputerowej w rysunku technicznym
1.7. Formaty arkuszy rysunkowych
1.8. Rodzaje linii rysunkowych
1.9. Opisywanie rysunków
1.9.1. Rodzaje pisma technicznego
2. Kreślenie prostych figur i konstrukcji geometrycznych
2.1. Proste prostopadłe, równoległe i nachylone
2.1.1. Proste prostopadłe
2.1.2. Proste równoległe
2.1.3. Proste nachylone
2.2. Podział odcinka, podział kątów i ich kreślenie
2.2.1. Podział odcinka
2.2.2. Podział kąta
2.2.3. Kreślenie katów
2.3. Kreślenie figur płaskich
2.3.1. Trójkąt
2.3.2. Kwadrat
2.3.3. Romb
2.3.4. Okrąg
2.3.5. Sześciokąt foremny
2.3.6. Ośmiokąt foremny
2.3.7. Pięciokąt foremny
2.4. Kreślenie stycznych i krzywych płaskich
2.4.1. Styczne do okręgu
2.4.2. Elipsa
2.4.3. Spirala Archimedesa
2.4.4. Parabola
3. Ogólne zasady rzutowania
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Zasady rzutów aksonometrycznych
3.2.1. Dimetria ukośna
3.2.2. Izomeria
3.3. Zasady rzutów prostokątnych
3.3.1. Rzutowanie prostokątne na dwie płaszczyzny
3.3.2. Rzuty prostokątne na trzy płaszczyzny
3.4. Rzutowanie elementów budowlanych
4. Zasady wykonywania przekrojów
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Przekroje elementów budowlanych
5. Podziałki i podstawowe zasady wymiarowania
5.1. Podziałki
5.2. Podstawowe zasady wymiarowania
6. Rodzaje rysunków technicznych
7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BUDOWLANE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
1. Wiadomości wstępne
1.1. Klasyfikacja materiałów budowlanych
1.2. Normy, certyfikaty, aprobaty techniczne
2. Właściwości materiałów budowlanych
2.1. Właściwości fizyczne
2.2. Właściwości mechaniczne
2.3. Właściwości chemiczne
2.4. Wartość dekoracyjna materiałów budowlanych
3. Kamienie naturalne
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Rodzaje skał
3.2.1. Skały magmowe
3.2.2. Skały osadowe
3.2.3. Skały przeobrażone
3.3. Właściwości kamieni naturalnych
3.4. Wartość dekoracyjna kamieni
3.5. Wyroby z kamienia wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
3.5.1.Bloki
3.5.2. Płyty surowe
3.5.3. Kamień murowy
3.5.4. Kamienne płyty do okładzin zewnętrznych
3.5.5. Kamienne płyty do okładzin wewnętrznych
3.5.6. Elementy kamienne do wykonania schodów
3.5.7. Materiały drogowe
4. Kruszywa
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Właściwości kruszyw
4.3. Kruszywa naturalne
4.3.1. Piaski do zapraw budowlanych
4.3.2. Kruszywa naturalne do betonu zwykłego
4.3.3. Kruszywa naturalne na nawierzchnie drogowe
4.4. Kruszywa sztuczne
4.5. Kruszywa organiczne
5. Zaczyny i zaprawy budowlane
5.1. Zaczyny budowlane
5.1.1. Spoiwa powietrzne
5.1.2. Spoiwa hydrauliczne
5.2. Zaprawy budowlane
5.3. Wyroby z zaczynów i zapraw wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
5.3.1. Wyroby silikatowe (wapienno-piaskowe)
5.3.2. Wyroby cementowe
6. Betony
6.1. Klasyfikacja betonów
6.2. Betony zwykłe
6.2.1. Składniki mieszanki betonowej zwykłej
6.3. Właściwości betonów
6.4. Przygotowanie masy betonowej i pielęgnacja betonu
6.5. Betony lekkie
6.6. Betony specjalne
6.7. Betony zbrojone
6.8. Wyroby z betonu wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
7. Ceramika
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Właściwości materiałów ceramicznych
7.3. Wyroby ceramiczne wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
7.3.1. Wyroby do budowy ścian
7.3.2. Wyroby ceramiczne specjalnego przeznaczenia
7.3.3. Wyroby szkliwione
7.3.4. Wyroby okładzinowe
7.3.5. Wyroby do budowy dróg i posadzek
7.3.6. Wyroby do budowy ogrodzeń
8. Szkło
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Właściwości szkła
8.3. Wyroby ze szkła wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
8.3.1. Szkło płaskie
8.3.2. Kształtki szklane
8.3.3. Materiały z surowców szklanych
9. Drewno
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Właściwości drewna
9.3. Wady drewna
9.4. Drewno budowlane wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
9.4.1. Podział drewna budowlanego
9.5. Trwałość drewna i jego konserwacja
10. Metale i ich stopy
10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Metale żelazne
10.2.1. śeliwo, staliwo, stal
10.2.2. Właściwości stali
10.2.3. Wyroby ze stali
10.2.4. Materiały pomocnicze
10.2.5. Wyroby żeliwa
10.3. Stopy metali nieżelaznych
10.3.1. Glin i jego stopy
10.3.2. Miedź i jej stopy
10.4. Korozja metali
10.5. Zabezpieczanie metali i ich stopów
10.6. Łączenie metali
11. Lepiszcza bitumiczne
11.1. Wiadomości wstępne
11.2. Asfalty
11.2.1. Rodzaje asfaltów przemysłowych
11.2.2. Rodzaje asfaltów drogowych
11.3. Lepiszcza bitumiczne do stabilizacji gruntów
12. Tworzywa sztuczne
12.1. Wiadomości wstępne
12.2. Podział tworzyw sztucznych
12.3. Właściwości tworzyw sztucznych
12.4. Tworzywa sztuczne wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
13. Materiały malarskie, kity, kleje, powłoki specjalne
13.1. Materiały malarskie
13.2. Kity i masy uszczelniające
13.3. Kleje
13.4. Powłoki specjalne
14. Łączenie materiałów budowlanych
ROZDZIAŁ III. TECHNIKI GEODEZYJNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
1.    Pojęcie geodezji, mapy, plany
1.1. Geodezja
1.2. Mapy i plany
2. Jednostki miar długości, powierzchni i kątów
3.    Tyczenie prostych w terenie
4.    Tyczenie kąta prostego w terenie
5.    Pomiar kątów w terenie
6.    Pomiar odległości w terenie
6.1. Pomiar odległości w terenie płaskim
6.2. Pomiar odległości w terenie punktu niedostępnego
6.3. Pomiar odległości w terenie pochyłym
7. Pomocnicze osnowy pomiarowe
8. Metody pomiaru szczegółów terenowych
9. Prowadzenie pomiarów sytuacyjnych w terenie
9.1. Zasady sporządzania szkicu pomiarów
9.2. Kreślenie planu na podstawie szkicu polowego i dziennika pomiarów
10. Prowadzenie pomiarów wysokościowych w terenie - niwelacja
10.1. Prowadzenie pomiarów niwelacyjnych w praktyce
10.2. Niwelacja trasy
10.3. Niwelacja powierzchni
11. Obliczanie powierzchni terenu
12. Przenoszenie planu sytuacyjno-wysokościowego z projektu w teren
13. Tradycyjne i nowoczesne technologie geodezyjne w architekturze krajobrazu
14. Zasady sporządzania inwentaryzacji terenu
14.1. Inwentaryzacja ogólna
14.2. Inwentaryzacja szczegółowa
15. Zasady opracowania projektu nasadzeń roślinnych
PRZYRZĄDY STOSOWANE W GEODEZJI
BIBLIOGRAFIA