Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom I

Wydawnictwo: Hortpress
Autor: Edyta Gadomska
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: A5, Stron: 104, 2009 rok

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na obszerny zakres materiału część II podręcznika została opracowana w dwóch tomach. Tom I obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, projektowaniem inwestycji, organizacją realizacji robót ziemnych i ich wykonaniem. W tomie II (w trakcie opracowywania) omówione zostaną szczegółowo technologie wykonania i konserwacji elementów małej architektury. Z podręcznika mogą również korzystać stenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-TECHNICZNA
1. Zasady tworzenia dokumentacji
2. Ogólne zasady uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji
3. Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-technicznej
3.1. Rodzaje projektów na poszczególnych etapach tworzenia dokumentacji 
3.1.1. Projekt koncepcyjny
3.1.2. Projekt budowlany
3.1.3. Projekt wykonawczy 
3.1.4. Dokumentacja uproszczona 
3.1.5. Dokumentacje typowe i powtarzalne 
4. Dokumentacja związana z projektowaniem i prowadzeniem robót ziemnych
4.1. Podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją prac z zakresu robót ziemnych 
4.2. Właściwości i klasyfikacja gruntów 
4.3. Obliczanie objętości robót ziemnych
4.3.1. Metody obliczania objętości mas ziemnych
4.4. Dokumentacja związana z prowadzeniem gospodarki Drzewostanem
4.5. Przykłady oznaczeń graficznych stosowanych w tworzeniu dokumentacji projektowo-technicznej dla terenów zieleni 

ROZDZIAŁ II. PROJEKTOWANIE INWESTYCJI 
1. Rodzaje inwestycji w terenach zieleni
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
3. Wytyczne inwestorskie 
4. Wytyczne konserwatorskie 
4.1. Warunki i zakres dokumentacji realizacyjnej w przypadku ogrodów zabytkowych
5. Rodzaje dokumentacji w procesie inwestycyjnym i jednostki je zatwierdzające
6. Schemat przebiegu procesu inwestycyjnego
6.1. Informacja o przeznaczeniu terenu
6.2. Umowa inwestora z architektem
6.3. Wskazanie lokalizacyjne
6.4. Zasady opracowania planu zagospodarowania terenu i projektu koncepcyjnego
6.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej
6.5.1. Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
6.6. Projekt techniczny i plan realizacyjny
6.7. Umowa inwestora z wykonawcą
6.8. Projekt organizacji budowy (POB)
7. Organizacja realizacji inwestycji i poszczególnych rodzajów robót 
7.1. Organizacja placu budowy
7.2. Rola kierownika budowy, inspektorów nadzoru i projektantów w realizacji robót 
7.3. Podstawowe dokumenty dotyczące prowadzenia budowy
7.4. Wpływ czynników przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na przebieg prac
7.5. Zakończenie budowy

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA INWESTYCJI
1. Zabezpieczanie elementów cennych przyrodniczo na placu budowy 
1.1. Zabezpieczanie warstwy urodzajnej gleby
1.2. Zabezpieczanie elementów roślinnych 
2. Prowadzenie robót ziemnych - wykonawstwo robót 
2.1. Technologia wykonywania podstawowych rodzajów robót ziemnych
2.1.1. Odspajanie, załadunek i transport gruntu
2.1.2. Modelowanie i plantowanie terenu
2.1.3. Stabilizacja gruntu 
3. Erozja gleby i metody zabezpieczania terenów zieleni przed erozją
3.1. Rodzaje erozji  
3.2. Metody zabezpieczania terenu przed erozją
4. Podstawowe akty prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu
BIBLIOGRAFIA