Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Jakimi mówimy językami ?

Wydawnictwo: INAX
Autor: Krzysztof Ingarden, Marta A. Urbańska
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
140,00 zł

ISBN 978-83-65208-94-1

Okładka: twarda, Format: 24x32 cm, Stron: 155, 2017 r., Język: polski/angielski, Przekład: Marta A. Urbańska

Książka jest próbą odpowiedzi na pytania o kondycję polskiej architektury okresu rozpoczętego w 1989 roku, po przemianach zapoczątkowanych w 1980 roku ruchem Solidarności. Szczególnie ciekawi autora to, jakim językiem artystycznym i architektonicznym posługują się architekci tworzący w tym okresie, w ramach jakich stylistyk funkcjonują. Czy język ten jest zrozumiały ? W jakim stopniu czerpie on z tradycji i historii literatury okresów wcześniejszych ? A w jakim stopniu jest poszukiwaniem języka abstrakcji formalnej, neo-modernizmu, a może wręcz językiem awangardowych poszukiwań formalnych ?

Autor próbuje odpowiedzieć na te pytanie przez porównanie do architektonicznych tendencji stylistycznych okresu dwudziestolecia międzywojennego, podając przykłady i zarazem proponując zupełnie nową stylistyczną skalę i metodę porównawczą.

 

The book is an attempt at answering the questions about the condition of Polish architecture of the period commenced in 1989, after the changes initiated in 1980 by the Solidarity movement. The author is particularly interested in the matter of artistic and architectural language are used by contemporary architects in Poland. Is this language legible and easy to understand, what architectural style or tendency it represents? To what extent does it derive from the tradition and previous architectural styles? And to what extend is there a quest to find a language of formal abstraction, international Neo-modernism, not to mention the language of avant-garde, new forms and experiments?

The author is aiming at answering such questions by means of comparison it with the architectural stylistic tendencies of the interwar period, giving examples and at the same time proposing a completely new comparative method and scale of architectural styles.

Krzysztof Ingarden to architekt, kurator wystaw, nauczyciel akademicki, członek PAU, SARP, MOIA. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1982 roku, doktorat uzyskał w 1982 roku, a habilitację w 2014 roku (PWr). W latach 1983-1985 studiował w School Art & DEsign, University of Tsukuba, Japonia; w latach 1984-1985 pracował w biurze Arata isozaki w Tokio, w 1987 roku w J.S. Polshek & Partners w Nowym Jorku. Z Jackiem Evy prowadzi biuro Ingarden & Evy Architekci.

Od roku 2003 docent, od 2014 profesor na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w krakowie, od 2017 roku pełni funkcję dziekana wydziału. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 2009 roku (Z Jackiem Evy), odznaczony medialem Gloria Artis. Autor wielu projektów, w tym: Małopolski ogród Sztuki (2012), Centrum Kongresowe w Krakowie, Pawilon Wyspiański 200 w Krakowie, pawilon Polski na Expo 2005 w Japonii, Szkoła Języka Japońskiego w Krakowie (2004), Biblioteka Uniwersytetu papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Ambasada Polski w Tokio (2001). Od roku 2002 Generalny Konsul Honorowy Japonii w Krakowie.

 

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Metoda

2.1 Zagadnienie formy architektonicznej

2.2 Forma i jej funkcja reprezentacji

2.3 Forma i jej zakres możliwości interpretacyjnych w stosunku do kontekstu urbanistycznego i historycznego

2.4 Metoda – konstrukcja skali porównawczej

  1. Porządkowanie architektonicznych kierunków II Rzeczpospolitej
  2. Porządkowanie architektonicznych kierunków III Rzeczpospolitej
  3. Architektura polska dzisiaj – wnioski
  4. Spis ilustracji
  5. Bibliografia
  6. Indeks nazwisk