Czuły modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem

ISBN 978-83-63786-20-5

Oprawa: twarda, Format:  23,1x30 cm, Stron: 111, 2020 r.

W 1970 roku bynek przy ulicy Promyka 5, popularnie zwany „deską”, otrzymał tytuł Mistera Warszawy 1969. Pisano o nim wtedy: „Lokatorzy chwalą wygodne i funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania, a jury wysoko oceniło jego walory urbanistyczne. Piękne położenie na wiślanej skarpie i otoczenie budynku, tworzącego any zespół mieszkaniowy z wysokimi 18-kondygnacyjnymi budynkami osiedla, przemawiały również na korzyść laureata”. Pomimo tytułu i zdobytej dzięki niemu popularności bynek nie był jednak ani wówczas, ani obecnie szczególnie dobrze znany mieszkańcom Warszawy, nie doczekał się też popularnych czy naukowych opracowań. Dzisiaj, czyli pięćdziesiąt lat później, nadal mieszka w nim wielu jego pierwszych lokatorów. Co więcej, wydają się być oni bardzo z tego zadowoleni. Stąd pomysł na tę książkę – jej przygotowanie stało się pretekstem do rozmów z mieszkańcami Mistera o tym, jak na jego przykładzie architektura modernistyczna sprawdziła się jako „maszyna do mieszkania”.

Wywiady z mieszkańcami, ale także kwerendy, badania dokumentów techniczno-projektowych i prywatnych archiwów fotograficznych złożyły się na materiały źródłowe, na podstawie których autorzy snuli historię tego jednego Mistera jako pars pro toto, dążąc do opisania modernistycznej architektury z perspektywy jej użytkowników. 

Projekt współfinansuje m.in. Warszawa

Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015) oraz konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki FUGA 5 (2016). Zajmuje się teorią architektury i urbanistyki XX wieku oraz utopiami architektonicznymi. Autorka książki Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL (2018).  

Wiktoria Szczupacka – historyczka sztuki, stiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka stiów podyplomowych z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się neoawangardą lat siedemdziesiątych XX wieku w ujęciu feministycznym. Członkini AICA. Publikowała w czasopismach naukowych i artystycznych. Prowadzi Fundację Kulik-KwieKulik. Mieszka w Misterze przy Promyka 5.

Antonia Gugała – fotografka, absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej prace były pokazywane podczas wystaw indywidualnych w Polsce (Fundacja Archeologia Fotografii, Galeria xs) oraz zagranicą (Festival Images – Biennale des arts visuels de Vevey w Szwajcarii). Uczestniczka licznych wystaw grupowych (m.in. Wizualne SPA, Trochę Inny Festiwal Fotograficzny TIFF, Organ Vida Photography Festival, Landskrona Foto Festival). Laureatka konkursu Show OFF 2018 (Miesiąc Fotografii w Krakowie) oraz stypendium artystycznego miasta Warszawy (2016). Jej prace były publikowane m.in. w Photomonitor, Yet, Katalog Journal, Der Greif, K-mag oraz Urbanautica. W swojej twórczości bada różnorodne przejawy życia codziennego, często odnosząc się do teorii z zakresu antropologii kulturowej. W tym kontekście skupia się przede wszystkim na poznawaniu stosunku człowieka do przedmiotów.   

Spis treści:

 • Wstęp

 • Mister Warszawy z ulicy Promyka
  Emilia Kiecko
 • Zaplecze handlowo-usługowe Mistera Warszawy 1969. Plany i realizacje
  Piotr Knapik
 • Architektka, sąsiadka, córka. Historia bloku przy ulicy Promyka 5 w Warszawie w trzech ujęciach
  Wiktoria Szczupacka
 • Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Całe życie przy Promyka
  Małgorzata Złotkowska-Mikita
 • Pole twórczych przekształceń
  Antonina Gugała

Dziesięciokondygnacyjny budynek przy ulicy Promyka 5 w Warszawie, nazywany przez mieszkańców stolicy „deską”, wchodzi w skład osiedla Kępa Potocka zaprojektowanego przez Hannę Graf-Chylińską i Bogusława Chylińskiego. Został oddany do użytku w 1969 roku, rok później wyróżniony przez redakcję „Życia Warszawy” tytułem Mistera Warszawy 1969, a w październiku 2019 roku wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Choć daty te dzieli pół wieku, okres pomiędzy nimi, wypełniony codziennym życiem mieszkańców i stałym użytkowaniem przez nich budynku pozostaje dla historii architektury właściwie niewidoczny. W dziedzinie badań skupionych zwykle na projektach architektonicznych, sylwetkach ich twórców, procesie projektowym i realizacyjnym perspektywa użytkowników pojawia się stosunkowo rzadko […]. Redaktorki książki Czuły modernizm, Emilia Kiecko i Wiktoria Szczupacka, postanowiły to zmienić: biorąc na warsztat historię „ostatniego Mistera z epoki Gomułki”, przyjrzały się codziennemu funkcjonowaniu i recepcji architektury powojennego modernizmu. Punktem wyjścia dla książki składającej się z czterech artykułów różnych autorów i eseju fotograficznego były wywiady pogłębione z mieszkańcami bloku przy ulicy Promyka 5. Uzupełnione o dane pochodzące z kwerendy archiwalnej oraz wspomniane studium fotograficzne dały szerszy obraz recepcji architektury mieszkaniowej późnego modernizmu.

z recenzji Aleksandry Kędziorek

„Nasz betonowy plaster miodu. Wszystko dookoła runie, a on będzie stał”.

jeden z mieszkańców o bloku przy ulicy Promyka 5