Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: IPN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 9788361336020

Oprawa miękka, Format cm, Stron 418, 2013 r.

Trudno dziś wyobrazić sobie, jak wyglądałyby miasta w Polsce, gdyby – mimo powojennej zmiany granic państwa –ich wizerunku przez dziesięciolecia nie kształtowała ideologia władz komunistycznych. Naukowcy – w tym wypadku specjaliści w dziedzinie historii i architektury – pewniej czują się opisując przeszłość niż snując wizje alternatywnego przebiegu wydarzeń. Wyniki badań – mimo że często mają charakter lokalny bądź regionalny – warto prezentować na arenie ogólnopolskiej, porównywać i o nich dyskutować. Dlatego IPN Oddział w Szczecinie postanowił przygotować konferencję naukową pod hasłem Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej. Obrady przeprowadzono w maju 2010 r. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponieważ materiały pokonferencyjne przybrały postać otwartego tomu studiów, do zgłoszenia artykułów zaproszeni zostali nie tylko uczestnicy obrad, lecz wszyscy naukowcy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie. Jego efektem jest kolejna publikacja przygotowana w ramach serii wydawniczej IPN Oddział wSzczecinie.

Z Wprowadzenia

Nie ulega wątpliwości, że recenzowany zbiór studiów jest bardzo interesującą pozycją. Do dyskusji historycznej nad okresem PRL – szczególnie wzakresie kultury materialnej tego okresu, nadal w znacznej części funkcjonującej i zauważalnej – wnosi on szerokie, ogólnopolskie spojrzenie, wposzczególnych studiach bardzo pogłębione. Największym walorem pracy –pomijając dobrą, a czasami wręcz bardzo wysoką jakość poszczególnych artykułów– jest właśnie szeroka perspektywa geograficzna i czasowa, którą w niej uwzględniono.

Z recenzji dr. hab.Mirosława Golona, prof. UMK