Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1 Układy połączeń i urządzenia zasilające

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 36,75 zł

ISBN 978-83-249-8467-1

Oprawa: miękka,  Format: 17 x 24 mm, Stron: 144, 2016 r. 


Książka wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

Spis treści:
Streszczenie ...................................................................................................... 5
Summary .......................................................................................................... 6
Najważniejsze terminy ....................................................................................... 9
Najważniejsze oznaczenia i skróty ................................................................... 19
1. Wprowadzenie ................................................................................................. 23
2. Wiadomości wstępne ....................................................................................... 25
2.1. Dane statystyczne dotyczące porażeń i pożarów w budynkach .................. 25
2.2. Przepisy bezpieczeństwa pożarowego w budynkach................................... 35
2.3. Klasy odporności pożarowej budynków ..................................................... 36
2.4. Urządzenia przeciwpożarowe i ich systematyka......................................... 43
2.5. Charakterystyka układów sieci energetycznej niskiego napięcia ................ 52
3. Warunki środowiskowe .................................................................................... 57
3.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 57
3.2. Dobór środków ochrony od porażeń w zależności od warunków
środowiskowych ....................................................................................... 58
3.3. Specyfika warunków pożarowych ............................................................. 59
4. Instalacje bezpieczeństwa pożarowego ............................................................. 73
4.1. Warunki właściwego działania .................................................................. 73
4.2. Zasilanie urządzeń ................................................................................... 76
4.3. Urządzenia zasilające ............................................................................... 86
5. Rekomendowane źródła energii elektrycznej do zasilania instalacji
bezpieczeństwa pożarowego ............................................................................. 91
5.1. Wprowadzenie .......................................................................................... 91
5.2. Akumulatory ............................................................................................ 91
5.3. Zespoły prądotwórcze ............................................................................. 105
5.4. Prądnice stosowane w zespołach prądotwórczych ................................... 113
5.5. Samoczynne załączanie rezerwy SZR.................................................... 115
5.6. Wymagania budowlane........................................................................ 128
5.7. Oddzielna linia sieci zasilającej elektroenergetycznej,
skutecznie niezależna od normalnej linii zasilające...............................133
Podsumowanie .............................................................................................. 135
Bibliografia .................................................................................................... 137