Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 57,00 zł 47,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24 cm, Stron: 80, 2014 r. 

Poradnik przedstawia metody oszacowania zagrożeń podczas eksploatacji materiałów zawierających azbest. Ocena różnych rodzajów materiałów z azbestem w budynkach została opisana w odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych, w szczególności „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Przedyskutowano szereg praktycznych sposobów działania związanych z tą metodą, np.: tradycyjną ocenę wizualną uzupełnioną o badania pyłu w powietrzu wewnętrznym. Ocena zagrożeń została opisana w aspekcie badań zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego włóknami azbestu. Opisano analizy z zastosowaniem mikroskopii optycznej (mikroskopii w świetle spolaryzowanym – analiza jakościowa i w mikroskopii kontrastu fazowego – analiza ilościowa), używanej do oszacowania zanieczyszczenia azbestem w budynkach. Przewodnik przedstawia propozycje klasyfikacji czystości powietrza wewnętrznego w odniesieniu do: – rodzajów budynków zawierających wyroby z azbestem, – spodziewanych poziomów włókien respirabilnych azbestu w powietrzu wewnątrz budynków.

 

Spis treści 

Streszczenie

Summary

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Przedmiot i zakres poradnika 

1.3. Terminy i definicje

2. Zasady standardowej oceny stanu wyrobów zawierających azbest i możliwości bezpiecznego ich użytkowania

2.1. Opis oceny

2.2. Przeprowadzenie oceny standardowej stanu wyrobów

3. Rozszerzona ocena wyrobów zawierających azbest. Zasady stosowania i wykonania

3.1. Zastosowanie i sposób wykonania oceny rozszerzonej 

3.2. Klasyfikacje czystości powietrza  

3.3. Klasyfikacja zagrożeń 

4. Zalecenia dotyczące metod naprawczych oraz sposobów zmniejszenia emisji pyłu azbestowego 

Bibliografia

Załącznik