Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 69,00 zł 49,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 196, 2012 r.

W poradniku podano nowe wymagania dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów budowlanych, w szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji, ekranowania, połączeń wyrównawczych i uziemienia. Podano również nowe wymagania do ochrony wewnętrznej obiektów budowlanych, dotyczące stosowania połączeń wyrównawczych i ograniczników przepięć [SPD]. Wymagania opracowano w oparciu o nowe normy europejskie, badania, analizy rozwiązań i opinie użytkowników.


Poradnik zawiera zalecenia stosowania nowoczesnych rozwiązań instalacji piorunochronnych przeznaczone dla projektantów, wykonawców, inwestorów oraz producentów elementów pokryć dachowych i elementów budowlanych wykorzystywanych jako części instalacji ochrony odgromowych w obiektach budowlanych.

 

Spis treści:

Streszczenie

 Summary

1. Wstęp

2. Wybrane terminy i definicje

3. Klasyfikacja obiektów podlegających ochronie

3.1. Informacje wstępne

3.2. Obiekty zwykłe

3.3. Obiekty specjalne

4. Zasady oszacowania ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach usługowych

4.1. Informacje wstępne 

4.2. Obliczanie komponentów ryzyka

4.3. Wyznaczanie gęstości piorunowych wyładowań  doziemnych Ng  

4.4. Obliczenia równoważnej powierzchni zbierania wyładowań  

4.5. Wyznaczanie liczby groźnych zdarzeń  wywołanych wyładowaniem piorunowym

4.6. Okreś lenie prawdopodobieństwa uszkodzeń  powstałych wskutek wyładowań  piorunowych

4.7. Obliczenia komponentów ryzyka

4.8. Porównanie obliczonych wartości ryzyka RX  z wartocią  ryzyka tolerowanego RT  

4.9. Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści z zastosowania środków ochrony odgromowej

5. Projekt urządzenia piorunochronnego LPS

5.1. Informacje wstępne

5.2. Zakres wymaganych uzgodnień  projektu LPS

5.3. Procedura projektowania LPS

5.4. Zakres projektu LPS

5.5. Projekt zewnętrznego LPS

5.6. Projekt układu przewodów odprowadzających

5.7. Uziemienia w ochronie odgromowej

5.8. Urządzenie piorunochronne wewnętrzne

6. Montaż  urządzenia piorunochronnego

6.1. Podstawowe zasady montażu

6.2. Sposoby mocowania prętów stalowego zbrojenia

6.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej

7. Bibliografia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4