Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 46,20 zł

ISBN: 978-83-249-8562-3

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 45, 2020 r.

 

Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB - zeszyt nr 376/2020

Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach miejskich zwiększa zapotrzebudowanie na wykorzystanie przestrzeni podziemnej. Posadowienie budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi związane jest z realizacją głębokich wykopów, często do głębokości 25 – 30 m poniżej powierzchni terenu. Roboty te są najczęściej realizowane w centrach miast, w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania projektowanych prac na sąsiadujące obiekty.

Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące ochrony istniejącej zabudowy przed niekorzystnym wpływem przemieszczeń podłoża wywołanych realizacją głębokich wykopów. Zakres wytycznych obejmuje wykopy zabezpieczone pionowymi ścianami oporowymi zagłębionymi w gruncie. Ich celem jest sformalizowanie procedury oceny oddziaływania, jako elementu procesu projektowania i zarządzania ryzykiem. Wytyczne obejmują następujące elementy: zasięg oddziaływania, przewidywane i dopuszczalne wartości przemieszczeń, minimalne wymagania związane z oceną stanu technicznego istniejących obiektów oraz ich monitoringiem, identyfikację i zarządzanie ryzykiem.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Wprowadzenie / 7
1.2. Przedmiot i zakres opracowania / 8
1.3. Terminy i definicje / 8
1.4. Stosowane oznaczenia i symbole / 9

2. Wymagania ogólne. Zalecany tryb postępowania / 11
2.1. Wymagania ogólne / 11
2.2. Zalecany tryb postępowania przy wykopach w terenie zabudowanym / 12

3. Strefy oddziaływania wykopu / 14
3.1. Sposób oceny / 14
3.2. Dokumentowanie wyników analiz stref oddziaływania wykopu / 16

4. Ocena przemieszczeń podłoża / 17
4.1. Zalecenia ogólne / 17
4.2. Metody oceny przemieszczeń podłoża / 18
4.3. Uproszczony rozkład przemieszczeń terenu / 19
4.4. Maksymalne przemieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie obudowy / 20
4.5. Wpływ odwodnienia / 22
4.6. Przemieszczenia pionowe podłoża w poziomie posadowienia obiektu / 23
4.7. Wpływ innych robót budowlanych / 23

5. Zalecenia projektowe związane z bezpieczeństwem obiektów / 24
5.1. Zalecenia ogólne / 24
5.2. Konstrukcja obudowy / 24
5.3. Ocena przemieszczeń obudowy / 26

6. Ocena oddziaływań wykopu na stan techniczny budynków / 26
6.1. Przedmiot i zakres oceny / 26
6.2. Rozpoznanie konstrukcji budynku i jej stanu technicznego / 27
6.3. Graniczne wartości przemieszczeń konstrukcji / 28
6.4. Sposób oceny wpływu przemieszczeń na stan techniczny obiektu / 30
6.5. Dokumentowanie wyników oceny / 31
6.6. Inwentaryzacja uszkodzeń występujących w budynku / 31

7. Metody zabezpieczania budynków przed nadmiernymi uszkodzeniami / 32
7.1. Stosowane metody zabezpieczeń / 32
7.2. Zabezpieczenia ograniczające przemieszczenia konstrukcji / 33
7.3. Wzmocnienie odporności konstrukcji / 34

8. Monitorowanie obiektów w czasie budowy / 35
8.1. Zalecenia ogólne / 35
8.2. Plan monitorowania / 36
8.3. Zakres pomiarów kontrolnych / 38
8.4. Baza pomiarowa / 38
8.5. Częstotliwość pomiarów / 39
8.6. Graniczne wartości przemieszczeń / 39

9. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w ocenie oddziaływania głębokiego wykopu / 40
9.1. Identyfikacja ryzyka / 40
9.2. Zarządzanie ryzykiem / 42
Bibliografia / 43