Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 138, 2011 r.

Wśród wielu eurokodów konstrukcyjnych 3 części Eurokodu 1 dotyczą oddziaływań klimatycznych na konstrukcje, a mianowicie: obciążenia śniegiem, oddziaływań wiatru i oddziaływań termicznych. W 2010 r. zostały one uznane jako normy polskie.

W poradniku przedstawiono wprowadzenie do tych Eurokodów, ich ogólny opis z komentarzami oraz kilka przykładów stosowania. W skrócie omówiono poprzednie normy polskie, aby wskazać podobieństwa i różnice. Zaprezentowano także postanowienia załączników krajowych do tych Eurokodów, w tym nowe mapy stref obciążenia śniegiem gruntu, prędkości wiatru i temperatury powietrza w cieniu.

 

Spis treści:

Streszczenie  

Summary 

Przedmowa  

1. Wstęp  

1.1. Rodzaje oddziaływań klimatycznych ujętych w Eurokodach. Zakres pracy  

1.2. Podstawowe założenia  

2. Obciążenie śniegiem  

2.1. Krótka charakterystyka dotychczasowej normy i wcześniejszych przepisów polskich 

2.2. Ogólna charakterystyka europejskiej normy „Obciążenie śniegiem”  

2.3. Układy obciążenia śniegiem dachów i wartości współczynnika kształtu dachu  

2.4. Polska wersja normy europejskiej. Załącznik krajowy  

2.5. Przykłady obliczeń  

3. Oddziaływania wiatru  

3.1. Krótka charakterystyka dotychczasowej normy  

3.2. Ogólna charakterystyka europejskiej normy „Oddziaływania wiatru”  

3.3. Modele obliczeniowe obciążenia wiatrem w normie europejskiej  

3.4. Prędkość bazowa i współczynnik chropowatości terenu w normie europejskiej  

3.5. Współczynniki ciśnienia i sił aerodynamicznych. Obciążenie wiatrem budynków  

3.6. Podstawowe postanowienia Załącznika krajowego oraz Zmiany do normy PN-77/B-02011 dotyczącej obciążenia wiatrem  

3.7. Konsekwencje wprowadzenia nowej normy  

3.8. Przykłady obliczeń  

4. Oddziaływania temperatury  

4.1. Krótka charakterystyka dotychczasowej normy  

4.2. Ogólna charakterystyka europejskiej normy „Oddziaływania termiczne”  

4.3. Załącznik krajowy  

4.4. Przykłady obliczeń  

Bibliografia  

Suplement 1: Informacja o poprawkach do norm  

Suplement 2: Wartości współczynnika konstrukcyjnego cscd dla budynków i kominów  

Załącznik: Płyta CD z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft® Excel do obliczania współczynnika orografii