Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 58,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 180, 2010 r.

Drugie wydanie stiów zostało poszerzone o bardziej aktualne informacje na temat obciążeń konstrukcji budynków śniegiem i wiatrem oraz o próbę praktycznego zdefiniowania, przy projektowaniu według zasad normowych, kryterium rozróżnienia konstrukcji lekkich, w których wpływ obciążeń zmiennych na wielkość sił wewnętrznych jest decydujący i konstrukcji ciężkich, w których wpływ ten nie jest decydujący. Ponadto dodano sposoby postępowania w przypadku oceny stanu bezpieczeństwa istniejących konstrukcji, analizowanych przy założeniu większych wartości oddziaływań charakterystycznych, przyjętych w nowych normach projektowania. 

 

Spis treści:

- Od autora

- Streszczenie

- Summary

- Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie

 

2. Modelowanie oddziaływań na konstrukcje

- 2.1. Losowy charakter oddziaływań

- 2.2. Właściwości statystyczne oddziaływań

- 2.3. Odwzorowanie wartości oddziaływań w normach projektowania

 

3. Wartości oddziaływań stałych i zmiennych w świetle badań doświadczalnych.

- 3.1. Oddziaływania stałe

- 3.2. Oddziaływania użytkowe

- 3.3. Oddziaływania wiatru

- 3.4. Oddziaływania śniegu

 

4. Podstawowe postanowienia eurokodów dotyczące oddziaływań

- 4.1. Postanowienia EN 1990 „Podstawy projektowania"

- 4.2. Postanowienia EN 1991-1-1 „Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach"

- 4.3. Postanowienia EN 1991-1-3 „Obciążenie śniegiem"

- 4.4. Postanowienia EN 1991-1-4 „Oddziaływania wiatru"

 

5. Porównanie postanowień PN/EN/ISO

- 5.1. Wartości charakterystyczne

- 5.2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa yF i współczynniki jednoczesności oddziaływań ψ

- 5.3. Współczynniki redukcji α

- 5.4. Porównanie sił wewnętrznych według EN i PN

- 5.5. Konsekwencje wprowadzenia do polskich norm eurokodów na oddziaływania

 

6. Optymalizacja wartości obliczeniowych sił wewnętrznych

- 6.1. Koncepcja uściślenia obliczeń sił wewnętrznych

- 6.2. Przypadek jednej siły wewnętrznej

- 6.3. Przypadek dwóch sił wewnętrznych

- 6.4. Przykłady obliczeń sił wewnętrznych w konstrukcji

 

7. Bibliografia

8. Załączniki