Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw. Poradnik

  • 26,25 zł
  • Niedostępny

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x24 cm, Stron: 32, 2012 r.

Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw oraz wymagania ogólne w zakresie projektowania, wykonania i odbioru. 

Spis treści:
Streszczenie 

Summary  

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Informacje ogólne 

2. Wymagania ogólne w zakresie projektowania, wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.1. Wymagana dokumentacja 

2.2. Wykonanie i odbiór 

2.3. Przypadek stropodachu odwróconego 

3. Warstwy podłoża 

3.1. Rodzaje podłoży 

3.2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonywania podłoży pod warstwy pokrycia dachowego 

3.3. Kontrola wykonania podłoża 

4. Warstwy hydroizolacyjne. Pokrycie dachowe 

4.1. Rodzaje wyrobów 

4.2. Dopuszczalne układy warstw pokryć dachowych w zależności od pochylenia połaci dachowej i dostępności wyrobów hydroizolacyjnych 

4.3. Wymagania w zakresie wykonania pokryć dachowych

4.4. Wymagania w zakresie odbioru 

5. Izolacja cieplna w stropodachu odwróconym 

5.1. Wymagane właściwości wyrobu do izolacji cieplnej 

5.2. Rodzaje materiałów, które można zastosować do izolacji cieplnej stropodachu odwróconego 

5.3. Wpływ czynników atmosferycznych na izolacyjność cieplną stropodachu odwróconego 

5.4. Ograniczenia w stosowaniu płyt EPS jako izolacji cieplnej stropodachów odwróconych 

5.5. Wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru izolacji cieplnej stropodachu odwróconego 

6. Warstwy wykończeniowe 

7. Bibliografia 

Załącznik. Schematy rozwiązań stropodachów odwróconych