Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 47,25 zł

ISBN 978-83-249-6758-2

Oprawa: miękka Format:  Stron: 84, 2014 r.


W publikacji omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych. Opracowanie dotyczy zarówno elementów konstrukcji drewnianych bez dodatkowych zabezpieczeń ogniochronnych jak również elementów z obudową ogniochronną. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej belek, słupów, ścian, stropów oraz elementów drewnianych łączonych za pomocą łączników mechanicznych podane w Eurokodzie PN-EN 1995-1-2. Adresowane jest przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji drewnianych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Spis treści:

Streszczenie

Summary Wprowadzenie

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika 

2. Podstawy projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe
2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje
2.2. Klasy odporności ogniowej według PN-EN 13501-2
2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN 1991-1-2

3. Zachowanie się konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych
3.1. Charakterystyka ogólna
3.2. Zwęglanie drewna i materiałów drewnopochodnych
3.3. Właściwości wytrzymałościowe drewna w wysokiej temperaturze
3.4. Właściwości termiczne drewna 

4. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe
4.1 Informacje ogólne
4.2 Zasady projektowania w warunkach normalnych według PN-EN 1995-1-1
4.3. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe
4.4. Metoda zredukowanego przekroju
4.5. Metoda zredukowanych właściwości
4.6. Przykłady obliczeń

5. Odporność ogniowa zestawów ściennych i stropowych
5.1. Analiza funkcji nośnej
5.2. Analiza funkcji oddzielającej

6. Projektowanie połączeń
6.1 Zasady ogólne
6.2. Złącza z bocznymi elementami drewnianymi (złącza typu drewno-drewno)
6.3. Złącza z zastosowaniem zewnętrznych płytek stalowych 
(złącza typu drewno-stal)

Bibliografia