Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami

ITB 978-83-249-1503-3

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 52, 2008 r.

Instrukcje. Wytyczne. Poradniki 429/2008

 

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

1.2.Stosowane określenia

1.3.Podstawowe oznaczenia

2. Warunki projektowania

2.1. Rodzaje konstrukcji z gruntu zbrojonego i ich zastosowanie

2.2. Mechanizm pracy konstrukcji

2.3. Specyfika projektowania z wkładkami geosyntetycznymi

2.4. Ocena trności projektu - kategoria geotechniczna konstrukcji

2.5. Projektowy okres użytkowania konstrukcji

3. Materiały

3.1. Materiał gruntowy

3.2. Zbrojenie

3.3. Konstrukcje osłon

4. Warunki konstrukcyjne

4.1. Warunki projektowania korpusu

4.2. Zbrojenie

4.3. Posadowienie konstrukcji

4.4. Zabezpieczenie konstrukcji przed wodami opadowymi i gruntowymi

5. Zasady wykonywania obliczeń sprawdzających

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Sprawdzenie stanów granicznych nośności

5.3. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności

6. Bibliografia