Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według eurokodu 2

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 57,75 zł

ISBN 978-83-249-6457-4

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x24 cm, Stron: 76, 2013 r

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych.

 
Spis treści:
Summary
Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Ogólne informacje o projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów
1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika

2. Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje
2.2. Kryteria odporności ogniowej według PN-EN 13501-2
2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN 1991-1-2

3. Zachowanie się konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych
3.1. Postanowienia ogólne
3.2. Właściwości betonu i stali w warunkach pożarowych
3.3. Mechanizmy zniszczenia konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych 
3.4. Specyfika konstrukcji sprężonych oraz konstrukcji z betonu wysokiej wytrzymałości (HSC)

4. Odporność  ogniowa monolitycznych konstrukcji z betonu według PN-EN 1992-1-2
4.1. Metody oceny według PN-EN 1992-1-2
4.2. Metoda danych tabelarycznych
4.3. Uproszczone metody obliczeń  

4.4. Zaawansowane metody obliczeń  

5. Odporność  ogniowa prefabrykowanych elementów z betonu

5.1. Postanowienia ogólne

5.2. Stropy z prefabrykowanych płyt kanał owych według PN-EN 1168

5.3. Belkowo-pustakowe systemy stropowe według PN-EN 15037-1
5.4. Żebrowe elementy stropowe według PN-EN 13224
5.5. Dachy z elementów prefabrykowanych według PN-EN 13693
5.6. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych wedł ug PN-EN 13747
5.7. Prętowe elementy konstrukcyjne według PN-EN 13225
5.8. Ściany z prefabrykatów ściennych według PN-EN 14992
5.9. Schody według PN-EN 14843
5.10. Nadproża według PN-EN 845-2

6. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji z betonu

7. Metodyka projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
7.1. Metodyka podejścia do projektowania z uwagi na warunki pożarowe
7.2. Przykład obliczeniowy

8. Bibliografia