Przebudowa i remonty instalacji i urządzeń elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 79,00 zł 60,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 220, 2008 r.

Instrukcje 438/2008

 

Spis treści:

1. Wprowadzenie

1.1. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

1.2. Terminologia

1.3. Rodzaje przebudowy instalacji elektrycznych

1.4. Problemy społeczno-socjologiczne i psychologiczne

1.5. Koszty przebudowy instalacji elektrycznych

1.6. Wskazania dotyczące organizacji prac

2. Przebudowa pełna lub częściowa instalacji elektrycznych w budynku

2.1. Informacje ogólne

2.2. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych

2.3. Określenie zakresu przebudowy lub remontu

2.4. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowanych lub remontowanych instalacji

elektrycznych

2.5. Określenie źródeł finansowania

3. Wymagania techniczne w przypadku przebudowywanych lub remontowanych instalacji elektrycznych

3.1. Wymagania ogólne

3.2. Układy sieci proponowane do stosowania w budynkach

3.3. Przyłącza i złącza

3.4. Urządzenia rozdzielcze

3.5. Przewody i sposoby ich ułożenia w wewnętrznych liniach zasilających i w obwodach

odbiorczych

3.6. Oznaczanie kolorami żył kabli i przewodów

4. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

5. Ochrona i zabezpieczenia w budynku

5.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

5.2. Ochrona przed prądami przetężeniowymi

5.3. Zabezpieczenia przeciążeniowe

5.4. Zabezpieczenia zwarciowe

5.5. Zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe

5.6. Zabezpieczenia przewodów fazowych

5.7. Zabezpieczenia przewodu neutralnego N w układzie sieci TT i TN

5.8. Rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego

5.9. Przyłączanie-rozłączanie odbiorników ruchomych

5.10. Selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń

6. Zabezpieczenia przed pozostałymi zagrożeniami

6.1. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

6.2. Ochrona przeciwpożarowa

6.3. Ochrona przed nadmierną temperaturą obudowy urządzeń elektrycznych

6.4. Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem

6.5. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym

6.6. Ochrona przed palnymi cieczami

6.7. Ochrona przed poparzeniem

6.8. Ochrona przed przegrzaniem

6.9. Odporność ogniowa przewodów i kabli

6.10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

6.11. Ochrona przed skażeniem środowiska, hałasem i polem elektromagnetycznym

7. Instalacje słaboprądowe

7.1. Instalacje telekomunikacyjne

7.2. Urządzenia przetwarzania danych

7.3. Instalacje okablowania na potrzeby domowych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych

8. Ochrona odgromowa budynków

8.1. Informacje ogólne

8.2. Przebudowa lub remont instalacji piorunochronnej stanowiącej ochronę odgromową w budynku

mieszkalnym

8.3. Przepisy techniczne

8.4. Wymagania ogólne dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów

8.5. Podstawowe części urządzenia piorunochronnego

8.6. Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej budynków

8.7. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia

piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi

8.8. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie

8.9. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego

8.10. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego

8.11. Odbiór robót

9. Instalacje oświetleniowe

9.1. Instalacje oświetleniowe wnętrzowe

9.2. Instalacje oświetleniowe prowadzone na zewnątrz budynków oraz na terenie osiedla

9.3. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu,

10. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

11.Badania i pomiary oceniające stan instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym

11.1. Wymagania ogólne

11.2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)

połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych

11.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

11.4. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian

11.5. Pomiar rezystancji uziemienia

11.6.Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu)

przez samoczynne wyłączenie zasilania

11.7. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

11.8. Wzory protokółów z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji elektrycznych

12. Odbiór instalacji elektrycznych w budynku

12.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych

12.2. Warunki odbioru wykonanych instalacji elektrycznych

13. Bibliografia

13.1. Literatura

13.2. Normy

13.3. Ustawy i rozporządzenia

14. Przykłady rozwiązań przebudowy pełnej i przebudowy częściowej instalacji elektrycznych w

budynku

14.1. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii wielkopłytowej

14.2. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii tradycyjnej (murowanej)

14.3.Budynki mieszkalne wzniesione według technologii wielkopłytowej. System wielkoblokowy -

System „Ż" cegła żerańska (rok 1963) – stan przed przebudową

14.4. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii tradycyjnej drewnianej

14.5. Budynki mieszkalne wzniesione według technologii monolitycznej

14.6. Budynki mieszkalne wzniesione według systemu szkieletowego

14.7.Przykład remontu instalacji elektrycznych w budynku wzniesionym według dowolnej

technologii

14.8. Przykłady typowych elementów prefabrykowanych stosowanych w instalacjach elektrycznych

w budynkach mieszkalnych

14.9. Wnioski końcowe