Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 112, 2009 r.

Instrukcja 392/2009

Niniejsza publikacja przeznaczona jest szczególnie dla projektantów budynków, inspektorów nadzoru, pracowników państwowego nadzoru budowlanego oraz aytorów energetycznych i ekspertów sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Normalizacja ochrony cieplnej budynków w UE i w Polsce

3. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplno-wilgotnościowych według PN-EN

ISO 10456 i metodyki Zakładu Fizyki Cieplnej ITB

4. Obliczeniowe właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów

4.1. Tabelaryczne wartości obliczeniowe według PN-EN 12524

4.2. PN-EN 1745 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych

4.3. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - tabelaryczne wartości obliczeniowe według badań ITB

5. Obliczanie oporu cieplnego R i współczynnika przenikania ciepła przegród Uc według PN-EN ISO 6946

5.1. Wprowadzenie

5.2. Dane ogólne o PN-EN ISO 6946

5.3. Obliczenia oporu cieplnego według PN-EN ISO 6946

5.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

5.5. Obliczanie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła Uc

6. Straty ciepła z budynku przez grunt

6.1. Wprowadzenie

6.2. Model ogólny przenoszenia ciepła z budynku do gruntu

6.3. Obliczanie stacjonarnego strumienia cieplnego przez grunt według PN-EN ISO 13370

6.4. Obliczanie periodycznego strumienia cieplnego przez grunt według PN-EN ISO 13370

6.5. Uproszczone obliczanie strat ciepła z budynku przez grunt zgodne z PN-EN ISO 13370

7. Mostki cieplne w budynkach według PN-EN ISO

7.1. Wprowadzenie

7.2. Zawartość PN-EN ISO 14683

7.3. Uwagi praktyczne na temat uwzględniania mostków liniowych w projektowaniu

8. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylację

według PN-EN ISO 13789

8.1. Wprowadzenie

8.2. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie

8.3. Bezpośrednie przenikanie na zewnątrz

8.4. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez grunt

8.5. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przestrzenie nieogrzewane

8.6. Współczynnik strat ciepła przez wentylację

9. Obliczanie rocznego zapotrzebudowania na energię do pokrycia potrzeb eksploatacyjnych

9.1. Dane ogólne

9.2. Omówienie PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie rocznego

zapotrzebudowania na energię do ogrzewania i chłodzenia

9.3. Metoda uproszczona obliczania zapotrzebudowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych

10. PN-EN ISO 13788:2002 Kondensacja powierzchniowa

11. PN-EN ISO 13788:2002 Kondensacja wgłębna

Literatura