Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie

Oprawa: miękka, Format: 18x25 cm, Stron: 328, 2009 r.


Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie. Tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem. Publikacja niniejsza zawiera:
- pełny, ujednolicony tekst rozporządzenia
- komentarze omawiające zmiany do rozporządzenia

- zestawienie aktów prawnych powoływanych w rozporządzeniu 


Spis treści:

WPROWADZENIE

DEFINICJE PRZYJĘTE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE 


CZĘŚĆ I – UJEDNOLICONY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Spis treści rozporządzenia

Objaśnienia oznaczeń wprowadzonych w części I

DZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II – ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ

DZIAŁ III – BUDYNKI I POMIESZCZENIA 

DZIAŁ IV – WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW

DZIAŁ V – BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI

DZIAŁ VI – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

DZIAŁ VII – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

DZIAŁ VIII – HIGIENA I ZDROWIE

DZIAŁ IX – OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

DZIAŁ X – OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA 

DZIAŁ XI – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA:

Załącznik nr 1 – Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania

związane z oszczędnością energii 

Załącznik nr 3 – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny


CZĘŚĆ II – KOMENTARZE DO ZMIAN WPROWADZONYCH W ROZPORZĄDZENIU 

 1. Komentarze do zmian w przepisach

 2. Komentarze do załączników 


CZĘŚĆ III – PRZEPISY PRZYWOŁANE W ROZPORZĄDZENIU

ORAZ PRZEPISY Z NIMI ZWIĄZANE

SKOROWIDZ RZECZOWY DO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA