Wpływ warunków klimatycznych i terenowych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 53,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 128, 2005 r.

W rozprawie przedstawiono wyniki prac dotyczących wpływu warunków klimatycznych i terenowych na wartości obciążenia wiatrem konstrukcji budowlanych, przyjmowanie do obliczeń inżynierskich.


Spis treści:

- Streszczenie

- Summary

1. Wstęp

- 1.1. Cel i zakres pracy

- 1.2. Wykaz oznaczeń


2. Oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane

- 2.1. Rodzaje i struktura wiatru Średnie prędkości wiatru

- 2.2. Rodzaje oddziaływań wiatru na konstrukcje


3. Probabilistyczna ocena obciążenia wiatrem

- 3.1. Podstawowe modele obliczeniowe obciążenia wiatrem konstrukcji

- 3.2. Probabilistyczne modele obciążeń zmiennych

- 3.3. Prawdopodobieństwo prędkości i kierunku wiatru


4. Dane pomiarowe prędkości wiatru

- 4.1. Wymagania dotyczące zapewnienia jakości stawiane danym pomiarowym prędkości wiatru

- 4.2. Procedury i techniki pomiarowe prędkości wiatru w Polsce

- 4.3. Prezentacja danych pomiarowych prędkości wiatru


5. Metody opracowania danych pomiarowych prędkości wiatru

- 5.1. Rozkłady prawdopodobieństwa prędkości wiatru

- 5.2. Rozkłady macierzyste prędkości wiatru Rozkład Weibulla

- 5.3. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych prędkości wiatru Rozkład Gumbela

- 5.4. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych prędkości wiatru w podziale na jego główne kierunki. Współczynnik kierunkowy


6. Dokładność oszacowania wartości charakterystycznych prędkości wiatru

- 6.1. Wpływ długości ciągu pomiarowego na dokładność oszacowania prędkości wiatru

- 6.2. Wpływ tendencji zmian maksymalnych rocznych prędkości wiatru na dokładność oszacowania wartości charakterystycznych


7. Wpływ terenu na prędkość wiatru Pionowy profil prędkości wiatru

- 7.1. Zależność prędkości i struktury wiatru od wysokości nad terenem

- 7.2. Kategorie terenu

- 7.3. Profil prędkości wiatru nad terenem miejskim Badania w Warszawie

- 7.4. Wpływ prędkości wiatru na jego profil

- 7.5. Wpływ zmiany terenu na profil prędkości wiatru Rozbieg


8. Przeniesienie wyników estymacji prędkości wiatru na standardowe warunki terenowe

- 8.1. Wprowadzenie

- 8.2. Ocena terenu wokół stacji meteorologicznej w Kołobrzegu

- 8.3. Przeliczanie prędkości wiatru z warunków rzeczywistych otoczenia stacji meteorologicznej na warunki standardowe

- 8.4. Doświadczalne metody oceny wpływu terenu wokół stacji meteorologicznej na wyniki

pomiarów i estymacji prędkości wiatru


9. Propozycje do normy oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane

- 9.1 Wprowadzenie

- 9.2. Wartości charakterystyczne prędkości wiatru do załącznika krajowego normy europejskiej

- 9.3.Profile prędkości proponowane do załącznika krajowego normy europejskiej oddziaływania wiatru na konstrukcje


10. Podsumowanie

- Bibliografia