Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 67,60 zł
ISBN 978-83-249-8459-6
Oprawa: miękka, Format: 16x23,5, Strona: 106, 2019 r.
 
W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i niezawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających. Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żelbetowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i stateczność konstrukcji.
 
Spis treści:
Streszczenie
Summary
1. Wstęp
1.1. Przedmiot poradnika
1.2. Cel i przeznaczenie poradnika
1.3. Zakres stosowania poradnika

2. Bezpieczeństwo i niezawodność istniejących konstrukcji żelbetowych

3. Diagnostyka techniczna konstrukcji żelbetowych
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Rodzaje diagnostyki konstrukcji żelbetowych

4. Ogólna metodyka diagnostyki konstrukcji żelbetowych

5. Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych
5.1. Badania geodezyjne konstrukcji
5.2. Badania geotechniczne podłoża
5.3. Badania fotogrametryczne obiektu
5.4. Badania betonu
5.5. Badania stali zbrojeniowej
5.6. Badania środowiskowe
5.7. Ocena zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych

6. Ocena obciążeń konstrukcji
7. Analiza i ocena bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji
8. Obciążenia próbne elementów i konstrukcji

9. Zasady wzmocnień elementów konstrukcji
9.1. Wprowadzenie i zalecenia ogólne
9.2. Wzmacnianie metodą dobetonowania
9.3. Wzmacnianie metodą doklejania stalowych elementów zewnętrznych
9.4. Wzmacnianie metodą doklejania taśm, mat i siatek kompozytowych
9.5. Wzmacnianie elementów konstrukcji betonem natryskowym
9.6. Wzmacnianie elementami stalowymi i kompozytowymi
9.7. Wzmacnianie cięgnami sprężającymi
9.8. Wzmacnianie konstrukcji metodą iniekcji
9.9. Wzmacnianie budynków wielkopłytowych
9.10. Wzmacnianie i zabezpieczanie istniejących budynków przy realizacji obiektów plombudowych

10. Przykłady wzmacniania elementów konstrukcji żelbetowych
10.1. Wzmacnianie fundamentów
10.2. Wzmacnianie słupów
10.3. Wzmacnianie belek
10.4. Wzmacnianie stropów
10.5. Wzmocnienia istniejących budynków w sąsiedztwie realizowanych obiektów

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających
12. Bibliografia