Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 25,00 zł

ISBN: 978-83-249-8568-5

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 24, 2020 r.

W pracy przedstawiono wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja zakładowej kontroli produkcji. Intencją Autorów jest pomóc producentom wyrobów budowlanych w stworzeniu systemu zakładowej kontroli produkcji w ich zakładach produkcyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymagań wynikających z norm, ocen technicznych czy przepisów prawa. Opisano wymagania, jakie producent musi spełnić w zakresie infrastruktury i kwalifikacji personelu. Wszystkie działania producenta powinny być prowadzone w taki sposób, aby był w stanie udokumentować i potwierdzić zgodność produkowanych wyrobów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zagwarantować utrzymanie wymagań wobec wyrobów oraz ich stałości produkcji. Analiza gromadzonych zapisów dokumentujących proces produkcji oraz badań i oceny zgodności powinna także pozwalać na doskonalenie i umożliwiać zidentyfikowanie przyczyn potencjalnych niezgodności oraz słabych stron procesu produkcyjnego. Wdrożony i utrzymywany system zakładowej kontroli produkcji powinien być dostosowany do wielkości i struktury producenta oraz opisywać jego faktyczne działania. Struktura oraz zakresy uprawnień i obowiązków powinny być ustalone w taki sposób, aby pozwolić na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie dotyczącym stabilności procesów i jakości produkowanych wyrobów.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 6

1. Wprowadzenie/ 7
1.1. Wymagania ogólne / 7
1.2. Przedmiot i zakres wytycznych / 7
1.3. Terminy i definicje / 8

2. System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) / 10
2.1. Wymagania ogólne / 7
2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji / 11

3. Personel / 12
3.1. Struktura organizacyjna / 12
3.2. Kompetencje personelu / 13
3.3. Odpowiedzialność i uprawnienia / 13

4. Wytwarzanie wyrobów / 14
4.1. Przygotowanie produkcji/ 14
4.2. Produkcja / 15
4.3. Nadzorowanie wyposażenia produkcyjnego / 18
4.4. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań / 18
4.5. Nadzór nad wyrobami niezgodnymi / 19
4.6. Znakowanie wyrobu / 20
4.7. Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport / 20

5. Reklamacje / 21

6. Działania korygujące i doskonalące / 21

7. Zasady wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu / 22

8. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / 22

9. Badania wstępne (badania typu) / 23
9.1. Wymagania ogólne / 23
9.2. Zakres badań wstępnych (badań typu) / 23
9.3. Częstotliwość badań wstępnych (badań typu) / 24
9.4. Pobieranie próbek do badań / 24

Bibliografia / 24