Betonownie. Budowa, eksploatacja, technologia robót

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: KaBe Krosno
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 94,50 zł

ISBN 978-83-62760-35-0

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 336, 2013 r.

 


W książce opisano bowę betonowni, ich przeznaczenie, zastosowanie, konstrukcję i klasyfikację. Opisano też zasady użytkowania betonowni, technologię robót, zasady bhp i ppoż. Książka adresowana jest do osób zatrnionych bezpośrednio przy eksploatacji betonowni bądź związanych z ich użytkowaniem, a także do osób pragnących uzyskać stosowne uprawnienia.

Spis treści:
Wstęp
1. Budowa, przeznaczenie, klasyfikacja i zastosowanie betonowni
1.1. Przeznaczenie i zastosowanie
1.2. Budowa ogólna, wyposażenie i opis konstrukcji
1.2.1. Budowa ogólna, podstawowe urządzenia betonowni
1.2.2. Urządzenia do mieszania składników mieszanki betonowej
1.2.3. Urządzenia wykorzystywane przy składowaniu materiałów
1.2.4. Urządzenia transportu wewnętrznego składników mieszanki
1.2.5. Urządzenia dozujące
1.2.6. Konstrukcja wsporcza
1.2.7. Kabina operatora
1.2.8. Wyposażenie dodatkowe betonowni
1.3. Klasyfikacja betonowni
1.3.1. Betonownie jednostopniowe
1.3.2. Betonownie dwustopniowe
1.3.3. Betonownie bezzasobnikowe przejezdne
1.3.4. Betonownie bezzasobnikowe przestawne
1.3.5. Betonownie bezzasobnikowe stałe
1.3.6. Betonownie zasobnikowe przestawne
1.3.7. Betonownie zasobnikowe stałe
1.4. Wydajność i dobór betonowni
1.4.1. Obliczanie wydajności betonowni
1.4.2. Wytyczne doboru betonowni
1.5. Przykłady rozwiązań betonowni
1.5.1. Krajowe wytwórnie mieszanki betonowej
1.5.1.1. Betonownia WBZ-4/15R
1.5.1.2. Betonownia WBZ-4/40A
1.5.1.3. Betonownia H-0.75P
1.5.1.4. Betonownia V-0,75 K
1.5.1.5. Betonownia TM-500P
1.5.2. Nowoczesne wytwórnie mieszanki betonowej
1.5.2.1. Betonownie POWER TEC
1.5.2.2. Węzeł betoniarski MARPO
1.5.2.3. Betonownie ELKON
1.5.2.4. Betonownia ROAD Z4/1/OMG 750
2. Napęd elektryczny betonowni
2.1. Wiadomości ogólne
2.2. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki
2.3. Instalacje elektryczne w betonowniach
2.3.1. Przewody elektryczne
2.3.2. Bezpieczniki
2.3.3. Łączniki
2.4. Silniki elektryczne
2.4.1. Budowa ogólna, podział i parametry techniczne silników elektrycznych
2.4.2. Budowa i zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego
2.4.3. Zabezpieczenia w pracy silników elektrycznych
2.5. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm lzki – ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
2.5.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm lzki
2.5.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
2.6. Schemat instalacji elektrycznej betonowni ROAD Z 4/1/OMG 750
3. Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
3.1. Ogólne informacje o napędach hydraulicznych
3.1.1. Ogólna charakterystyka napędów hydraulicznych
3.1.2. Przepływ energii w układach napędowych hydraulicznych
3.1.3. Podstawowe zależności w napędach hydraulicznych
3.2. Budowa hydraulicznych układów napędowych
3.2.1. Pompy hydrauliczne
3.2.2. Urządzenia robocze
3.2.3. Akumulatory hydrauliczne
3.2.4. Zawory
3.2.5. Wzmacniacze hydrauliczne
3.2.6. Filtracja i filtry
3.2.7. Zbiorniki i chłodnice
3.2.8. Przewody hydrauliczne
3.2.9. Uszczelnienia
3.3. Ogólne informacje o napędach pneumatycznych
3.3.1. Napęd pneumatyczny i pneumohydrauliczny
3.3.2. Sterowanie pneumatyczne
3.3.3. Klasyfikacja urządzeń pneumatycznych
3.3.4. Właściwości czynnika roboczego stosowanego w układach pneumatycznych
3.3.5. Wady i zalety układów pneumatycznych
3.4. Budowa pneumatycznych układów napędowych
3.4.1. Sprężarki
3.4.2. Parametry sprężarek
3.4.3. Urządzenia przetwarzające energię sprężonego powietrza na pracę mechaniczną
3.4.4. Elementy przewodzące i gromadzące czynnik roboczy
3.4.5. Urządzenia sterujące energią sprężonego powietrza w układach pneumatycznych (zawory)
3.5. Urządzenia do oczyszczania i uzdatniania powietrza
3.5.1. Filtry
3.5.2. Separator wody
3.5.3. Separator wodno-olejowy kondensatu
3.5.4. Smarownice
3.5.5. Chłodnica końcowa
3.6. Uszczelnienia stosowane w zespołach sprężających
3.7. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłze układów hydraulicznych i pneumatycznych
3.7.1. Różnice pomiędzy napędem hydraulicznym a pneumatycznym
3.7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu i obsłze układów pneumatycznych
3.7.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu, obsłze i naprawie układów hydraulicznych
3.7.4. Symbole graficzne elementów hydraulicznych i pneumatycznych
3.7.5. Przykłady instalacji hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w betonowniach
3.7.5.1. Instalacja hydrauliczna mieszalnika Saturno
3.7.5.2. Instalacja pneumatyczna betonowni MARPO
4. Użytkowanie i eksploatacja betonowni
4.1. Podstawowe pojęcia
4.2. Zadania operatora w procesie użytkowania eksploatacyjnego betonowni
4.3. Materiały eksploatacyjne i ich dobór
4.3.1. Oleje
4.3.2. Smary
4.3.3. Farby i lakiery
4.3.4. Środki konserwujące
4.3.5. Dobór materiałów eksploatacyjnych
4.4. Zasady obsługi i konserwacji urządzeń betonowni
4.4.1. Obsługa techniczna
4.4.2. Przeglądy techniczne i naprawy
4.5. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
4.6. Książka maszyny budowlanej i Karta pracy sprzętu
4.7. Oznaczenie CE i Deklaracja Zgodności CE
4.8. Instrukcja konserwacji betonowni ROAD Z4/1/OMG 750
4.8.1. Konserwacja
4.8.2. Remonty
4.8.3. Przykładowe stany awaryjne betonowni
4.9. Instrukcja obsługi i konserwacji betonowni MARPO
4.9.1. Obsługa
4.9.2. Konserwacja
4.10. Instrukcja konserwacji mieszalnika planetarnego ORU MS/SKIP
4.10.1. Wykaz regularnych kontroli i prac konserwacyjnych
4.10.2. Codzienne czyszczenie – 1
4.10.3. Uruchomienie zamknięcia ruchomej pokrywy mieszalnika – 2
4.10.4. Kontrola dociągnięcia wszelkich śrub i nakrętek mieszalnika – 3
4.10.5. Smarowanie uszczelek ramienia obrotowego – 4
4.10.6. Kontrola pozycji i zużycia łopatek mieszających i zgarniających – 5
4.10.7. Kontrola poziomu oleju i wymiana oleju w przekładni planetarnej – 6
4.10.8. Kontrola poziomu oleju i wymiana oleju w agregacie hydraulicznym – 7
4.10.9. Kontrola zużycia wykładziny mieszalnika – 11
4.10.10. Kontrola luzu poprzecznego sprzęgła elastycznego – 13
4.10.11. Wymiana oleju w sprzęgle hydraulicznym – 14
4.11. Instrukcja konserwacji wózka zasypowego ORU MS/SKIP
4.11.1. Wykaz regularnych kontroli i prac konserwacyjnych
4.11.2. Czyszczenie wózka zasypowego – 1
4.11.3. Kontrola poziomu i wymiana oleju w przekładni wciągarki wózka zasypowego – 2
4.11.4. Kontrola liny pod względem stanu zużycia – 5
4.11.5. Kontrola i regulacja hamulca elektromagnetycznego – 8
4.11.6. Kontrola funkcjonowania rolek prowadzących wózek – 9
4.12. Instrukcja konserwacji betonowni ELKON
4.12.1. Konserwacja codzienna
4.12.2. Konserwacja comiesięczna
4.12.3. Instrukcja smarowania skrzynki biegów węzła betoniarskiego
4.13. Schemat smarowania wagi taśmowej betonowni ROAD
5. Technologia robót
5.1. Informacje ogólne o betonie
5.1.1. Beton – zalety i wady
5.1.2. Klasy betonu
5.1.3. Składniki betonu
5.2. Przygotowanie betonów
5.2.1. Przygotowanie składników betonu
5.2.2. Ustalenie składu mieszanki betonowej
5.2.3. Dozowanie składników betonu
5.2.4. Mieszanie składników betonu
5.2.5. Kontrola wytwarzania mieszanki betonowej i betonu
5.2.6. Transport mieszanki betonowej
5.3. Organizacja wytwarzania mieszanek betonowych
5.3.1. Przygotowanie mieszanki betonowej
5.3.2. Proces produkcyjny betonowni
5.4. Sterowanie betonownią
5.4.1. Sterowanie procesem produkcji mieszanki betonowej
5.4.2. Sterowanie z poziomu panelu operatorskiego
5.4.3. Przykładowy opis sterowania węzłem betoniarskim
5.5. Przygotowanie stanowiska pracy i montaż betonowni
5.5.1. Przygotowanie stanowiska pracy
5.5.2. Montaż i rozmieszczenie betonowni
5.6. Personel obsługi betonowni
5.7. Czynności obsługi
5.7.1. Przed rozpoczęciem pracy
5.7.2. W czasie pracy
5.7.3. Po zakończeniu pracy
5.8. Transport
5.9. Składowanie
5.10. Technika pracy betonownią ROAD Z 4/1/OMG 750
5.10.1. Przygotowanie betonowni do uruchomienia
5.10.2. Uruchomienie wstępne
5.10.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5.10.4. Czynności obsługi w czasie pracy betonowni
5.11. Technika pracy betoniarnią POWER TEC CCM 1600
5.11.1. Przygotowanie stanowiska roboczego
5.11.2. Montaż betoniarni
5.11.3. Regulacja mechanizmów betoniarni
5.11.4. Obsługa betoniarni
6. Bhp przy obsłze betonowni
6.1. Przepisy prawne
6.2. Wypadek przy pracy
6.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
6.3.1. Ocena ryzyka zawodowego operatora betonowni
6.3.2. Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej operatora betonowni
6.4. Obowiązki pracownika
6.5. Zadania PIP, PIS, UDT
6.6. Wymagania kwalifikacyjne
6.7. Bezpieczna obsługa betonowni
6.7.1. Odpowiedzialność operatorów odnośnie bezpiecznej obsługi betonowni
6.7.2. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy przy produkcji mieszanki betonowej
6.7.3. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny przy obsłze węzła betoniarskiego
6.8. Przepisy UDT
6.9. Ochrona przeciwpożarowa
6.9.1. Pożar
6.9.2. Przyczyny powstawania pożarów
6.9.3. Rodzaje pożarów i ich grupy
6.9.4. Gaszenie ognia
6.9.5. Środki gaśnicze stosowane do walki z pożarem
6.9.6. Obowiązki w wypadku pożaru
6.10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
6.10.1. Podstawy prawne ratownictwa w wypadkach przy pracy
6.10.2. Pierwsza pomoc
6.10.3. Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych
6.10.4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (European Resuscitation Council)
Literatura