Uczyć się od Las Vegas

ISBN 978-83-62376-22-3

Oprawa: twarda, Format: 16,4x23,9 cm, Stron: 232, 2013 r., tłumaczenie: Anna Porębska, UWAGA: ostatnie egzemplarze

 
Jedna z najważniejszych książek o architekturze. Ognista polemika z Le Corbusierem. Przyglądając się Las Vegas, miastu blichtru, parkingów i szyldów, autorzy bują teorię architektury „zwyczajnej i brzydkiej” – a zarazem żywiołowej i pełnej wyobraźni. Dogłębna analiza zabudowy tego miasta stanowi punkt wyjścia do rozważań nad niesłusznie zdaniem autorów zapomnianą symboliką formy architektonicznej. Venturi, Scott Brown i Izenour dokonują żarliwej dekonstrukcji myśli modernistycznej, przywoływanej przede wszystkim w postaci książki W stronę architektury Le Corbusiera. Tropiąc sprzeczności i pułapki późnego modernizmu, autorzy opowiadają się za nową architektoniczną wrażliwością, nieskażoną protekcjonalizmem, otwartą na popularne gusta.

Polska wersja Uczyć się od Las Vegas, oddając wiernie treść drugiego amerykańskiego wydania, różni się od niego formą graficzną. Uznaliśmy, że w trosce o klarowność przekazu warto nawiązać do pierwszego, ekskluzywnego wydania książki i jak najwięcej zdjęć wydrukować w kolorze. Zmieniliśmy też nieco kolejność ilustracji i przerysowaliśmy niektóre diagramy. W ciągu czterdziestu lat, jakie upłynęły od wydania Uczyć się od Las Vegas, poglądy autorów rozwijały się i ewoluowały, czemu dawali wyraz w rozlicznych publikacjach. Ze względu na brak polskich wersji większości tekstów zawartych w bibliografii, która została dołączona do drugiego wydania, nie zdecydowaliśmy się na jej przedruk. Jest ona dostępna na stronie www.venturiscottbrown.org, gdzie można także znaleźć listę projektów Denise Scott Brown i Roberta Venturiego.
 
Spis treści:
Przedmowa do pierwszego wydania 
Przedmowa do wydania poprawionego

Część I. Poszukiwanie znaczenia dla parkingów A&P albo uczyć się od Las Vegas
Poszukiwanie znaczenia dla parkingów A&P albo uczyć się od Las Vegas 
Wartości komercyjne a metody komercyjne 
Billboardy są prawie w porządku 
Architektura jako przestrzeń 
Architektura jako symbol 
Najpierw symbol w przestrzeni, potem forma w przestrzeni:
Las Vegas jako system komunikowania się  
Architektura perswazji 
Przestrzeń rozległa: A&P a tradycja historyczna  
Od Rzymu do LasVegas 
Mapy Las Vegas 
Główna ulica a Strip 
Strip: układ i ład 
Strip: trwałość i zmiana 
Architektura Strip 
Oaza wewnętrzna 
Światła Las Vegas 
Monumentalność architektury a rozległe niskie przestrzenie 
Style Las Vegas
Szyldy Las  Vegas 
Inkluzja i trny ład 
Obraz Las Vegas: inkluzja i aluzja w architekturze 
Notatki z zajęć 

Część II. Zwyczajnai brzydka architektura albo dekorowana ba 
Kilka definicji na podstawie metody porównawczej  
Kaczka a dekorowana ba
Dekoracja na bzie
Asocjacjejednoznaczne i niejednoznaczne 
Oryginalnie i heroicznie albo zwyczajnie i brzydko 
Ornament: szyldy i symbole, denotacj a i konotacja,
heraldyka i fizjonomia, znaczenie i ekspresja 
Czy nna architektura jest interesująca? 
Precedensy nie tylko historyczne: w stronę dawnej architektury 
Historyzujący symbolizm a architektura modernistyczna 
Katedra jako kaczka i ba 
Symboliczna ewolucja w Las Vegas 
Renesans a dekorowana ba 
Dziewiętnastowieczny eklektyzm 
Ornament modernistyczny 
Ornament a wnętrze 
Las Vegas Strip 
Urban sprawl a megastruktura 
Teoria zwyczajnej i brzydkiej architektury a teorie pokrewne i przeciwne 
Początki i dalsze definicje architektury zwyczajnej i brzydkiej 
Zwyczajna i brzydka jako symbol i styl 
Głos przeciw kaczkom albo triumf zwyczajnej i brzydkiej nad heroiczną i oryginalną lub na miarę mozliwości 
Teorie symboliki i asocjacji w architekturze 
Trwałość + użyteczność a piękno i architektura
modernistyczna a industrialny wernakularyzm 
Ikonografia industrialna 
Industrialna stylizacja a model kubistyczny 
Symbolika, do której nikt się nie przyznaje 
Od La Tourette do Neiman-Marcus 
Niewolniczy formalizm a wyrazisty ekspresjonizm 
Artykulacj a jako ornament 
Przestrzeńjako bóg 
Megastruktury a kontrola projektowa 
Nieuzasadniony zapał technologiczny 
Która rewolucja techniczna? 
Przedindustrialne wyobrażenie ery postindustrialnej 
Od La Tourette do Levittown 
Architektura milczącej białej większości  
Architektura społeczna a symbolizm 
Architektura hígh~desígn 
Podsumowanie
 
Aneks: O radach nadzorujących projekty i komisjach sztuk pięknych
 
Posłowie: Wielka lokomotywa kultury, czyli od Las Vegas do Las Vegas
 
Noty biograficzne
Od wydawcy
 
O AUTORACH:

Robert Venturi. Urodził się w 1925 roku. Architekt. Stiował na Princeton University. Współzałożyciel pracowni architektonicznych Venturi & Short (1960), Venturi & Rauch (1964), Venturi, Rauch & Scott Brown (1980), Venturi, Scott Brown & Ass. (1989). Uhonorowany w 1991 roku nagrodą Pritzkera. Autor Complexity and Contradiction in Architecture(1966). Uznawany jest za jednego z najważniejszych architektów i teoretyków architektury XX wieku.
 
Denise Scott Brown. Urodziła się w 1931 roku. Architektka i urbanistka. Stiowała architekturę na University of Witwatersrand, Johannesburg i Architectural Association School of Architecture w Londynie oraz urbanistykę na University of Pennsylvania w Filadelfii. Od 1969 roku jest wspólniczką Venturiego. Jej pierwszy mąż Robert Scott Brown zginął w wypadku samochodowym w 1959 roku. To jego pamięci dedykowane jest Uczyć się od Las Vegas.
 
Steven Izenour. Urodził się w 1940 roku, zmarł w roku 2001. Architekt. Stiował na University of Pennsylvania w Filadelfii i Yale University w New Haven. Oprócz Venturiego i Scott Brown, współpracował również z Charlesem Moore’em.