Projektowanie kotłowni wodnych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Medium
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64094-32-3

Oprawa miękka, Format 14x20,5 cm, Stron 80, 2014 r.


Książka została wydana pod patronatem miesięcznika Rynek Instalacyjny

Spis treści:
1. Bilans cieplny kotłowni wodnej / 5
1.1. Podstawowe pojęcia w ogrzewnictwie i ciepłownictwie – próba uporządkowania / 5
1.2. Klasyfikacja kotłowni (kotłów) / 7
1.3. Bilans cieplny kotłowni / 9
1.3.1. Bilans cieplny kotłowni do celów projektowych / 9
1.3.2. Roczny bilans cieplny kotłowni / 16

2. Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie bez pomp kotłowych / 20

3. Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi / 27
3.1. Kotłownie ze sprzęgłem hydraulicznym / 27
3.2. Kotłownie ze zbiornikiem buforowym jako sprzęgłem hydraulicznym / 30
3.3. Kotłownie z kotłem dwupłaszczowym / 32

4. Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy / 33
4.1. Dobór kotłów / 33
4.2. Obliczanie strumienia masy nośnika ciepła w obiegach kotłowni / 36
4.2.1. Strumień masy w obiegu pojedynczego kotła / 36
4.2.2. Strumień masy w obiegu wspólnym kotłów / 37
4.2.3. Strumień masy nośnika ciepła w obiegach ogrzewania / 38
4.2.4. Strumień masy nośnika ciepła w obiegach wentylacji / 38
4.2.5. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu grzewczym ciepłej wody / 38
4.2.6. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym ciepłej wody / 39
4.2.7. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym cyrkulacji ciepłej wody / 40

5. Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy / 41
5.1. Dobór wymiennika ciepłej wody / 41
5.2. Dobór średnicy rurociągów obiegów / 42
5.3. Dobór zaworów regulacji temperatury w obiegach ogrzewania i wentylacji 44
5.4. Dobór ciepłomierzy i wodomierzy / 45
5.5. Dobór pomp obiegowych i cyrkulacyjnej / 45
5.6. Dobór naczyń wzbiorczych / 48
5.7. Dobór zaworów bezpieczeństwa kotłów / 49
5.8. Dobór zaworów bezpieczeństwa zbiorników ciśnieniowych / 51
5.9. Dobór regulatorów kotłów i obiegów grzewczych / 52

6. Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni / 53
6.1. Obliczanie strumienia paliwa / 53
6.2. Dobór elementów instalacji oleju opałowego / 54
6.2.1. Dobór średnicy rurociągów oleju opałowego / 54
6.2.2. Dobór pojemności zbiorników oleju opałowego / 56
6.3. Dobór elementów instalacji gazu do zasilania kotłów / 57
6.4. Dobór średnicy przewodu gazu / 58

7. Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni / 61
7.1. Podstawowe definicje / 61
7.2. Obliczanie strumienia powietrza niezbędnego do spalania 62
7.3. Obliczanie strumienia objętości spalin / 65
7.4. Dobór średnicy przewodu spalinowego / 67

8. Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania / 71
8.1. Obowiązujące przepisy prawa / 71
8.2. Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe / 78

Bibliografia / 79