Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Medium
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 55,00 zł 35,00 zł

ISSN: 2300-3944

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 128, 2018 r.

Podstawowym celem publikacji jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczegółowym opisem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.Spis treści

O Autorze / 4
Słownik / 5
Symbole / 8
Wprowadzenie / 11
Wymagania prawne stawiane budynkom o niskim zużyciu energii / 13
Przegrody stykające się z gruntem w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych / 23
Przykład obliczeniowy 1 Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 / 31
Przykład obliczeniowy 2 Współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie w zależności od rzutu budynku / 36
Przykład obliczeniowy 3 Parametry fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem / 36
Przykład obliczeniowy 4 Analiza porównawcza parametrów fizykalnych przegród stykających się z gruntem / 44
Przykład obliczeniowy 5 Analiza porównawcza parametrów fizykalnych przegród stykających się z gruntem określonych różnymi metodami / 51
Stropy, stropy nad przejazdami w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowym / 55
Przykład obliczeniowy 6 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec wraz z warstwami podłogi pływającej / 63
Przykład obliczeniowy 7 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przejazdami / 73
Przykład obliczeniowy 8 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową / 76
Przykład obliczeniowy 9 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową wraz z drzwiami balkonowymi / 81
Dachy i stropodachy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych / 85
Przykład obliczeniowy 10 Współczynnik przenikania ciepła stropodachu drewnianego / 94
Przykład obliczeniowy 11 Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów drewnianych w aspekcie ochrony cieplnej / 97
Przykład obliczeniowy 12 Analiza parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym / 105
Przykład obliczeniowy 13 Analiza parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z dachem zielonym / 110
Podsumowanie / 114
Załącznik TABLICE POMOCNICZE / 118

O Autorze

Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Jest autorem i współautorem 7 monografii i podręczników oraz ponad 100 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Jest czynnym uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków w ramach stiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Stentów i Doktorantów – Budownictwo Zrównoważone. Od września 2016 roku jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.