Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie - dodruk

Wydawnictwo: Palladium
Autor: Zenon Błądek
Dostępność:

ISBN 83-916093-0-8

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 280, 2001 r., 175 ilustracji

 Wobec dużego zapotrzebudowania na fachową literaturę dotyczącą nowoczesnych zasad programowania, projektowania, realizacji i wyposażania obiektów hotelowych została wydana książka p.t. "Hotele - programowanie, projektowanie i wyposażanie" pod patronatem Polskiego Zrzeszenia Hoteli autorstwa prof. arch. Zenona Błądka przy współpracy z pracownią architektoniczną "Palladium". Pozycja jest zbiorem uaktualnionych informacji zawartych w dotychczasowych publikacjach dotyczących tej problematyki (m.in. "Wyposażenie obiektów hotelarskich", "Kształtowanie programów i funkcji hoteli miejskich", "Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych").

Książka ta przeznaczona jest głównie dla: gestorów bazy hotelowej, przyszłych inwestorów, uczestników szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Hoteli, architektów, programistów i projektantów, stentów wyższych uczelni technicznych i hotelarskich. Na 300 bogato ilustrowanych stronach zawarto wyczerpujące informacje dotyczące problemów związanych z prawidłowym programowaniem, projektowaniem i użytkowaniem hoteli po wejąciu w życie obowiązujących wymagań kategoryzacyjnych. Poszczególne rozdziały opisujące bloki funkcjonalne występujące we współczesnym hotelu zostały podane w bardzo czytelny i przystępny sposób.

Liczne ilustracje i schematy stanowią duże ułatwienie w zrozumieniu zagadnień. Część tekstowa i rysunkowa została wzbogacona fotografiami przykładów nowoczesnych realizacji z ostatnich lat. Książka zawiera wypisy z aktualnych przepisów zawierających wymagania dotyczące standaryzacji obiektów hotelowych. Bardzo cenne w programowaniu hoteli mogą okazać się wskaźniki ilościowe i powierzchniowe stanowiące zbiór wieloletnich doświadczeń autora książki. Wszystko to sprawia, że pozycja ta może okazać się niezbędna wszystkim chcącym w sposób fachowy podejmować decyzje programowe, projektowe i wyposażeniowe.

Spis treści:
1. Wprowadzenie.

2. Programowanie.
2.1. Wstęp.
2.2. Niektóre elementy i wskaźniki pomocne przy programowaniu inwestycji hotelowych.
2.3. Zagospodarowanie przestrzenne działki.

3. Projektowanie - ogólne zasady projektowania hoteli.
3.1. Model współczesnego hotelu.
3.2. Wskazania projektowe dotyczące wybranych węzłów obsługowych.

4. Pion pobytowy - formowanie i wyposażanie.
4.1. Węzeł recepcyjny.
4.2. Zespół klubowo-integracyjny.
4.3. Formowanie i wyposażanie pionu pobytowego i jednostek mieszkalnych (j.m.).
4.4. Podstawowe elementy wyposażenia j.m.
4.5. Hotelowe węzły higieniczno-sanitarne (w.h.s.)
4.6. Bezpieczeństwo i ochrona gości.
4.7. Antropometria i ergonomia.
4.8. Piętrowe węzły porządkowo-dyżurne (p.w.p.d.).
4.9. Inne piętrowe węzły obsługowe.
4.10. Hotelowe zaplecze magazynowe.
4.11. Transport i komunikacja pionowa.

5. Pion gastronomiczno-żywieniowy.
5.1. Pion gastronomiczny - część ogólnodostępna.
5.2. Ogólne zasady formowania zaplecza gastronomicznego.
5.3. Zaplecze technologiczne - podstawowe elementy wyposażenia.
5.4. Sprzęt i urządzenia kuchenne przystosowane do obróbki cieplnej.
5.5. Zmywalnie i maszyny do mycia.
5.6. Urządzenia chłodnicze i zamrażalnie.
5.7. Ogólne zasady programowania zaplecza gastronomicznego.
5.8. Zaplecze magazynowe.
5.9. Zestawienie wyposażenia ruchomego.

6. Pion wielofunkcyjny.
6.1. Ogólne zasady formowania zespołów wielofunkcyjnych.
6.2. Układy aranżacji sal wielofunkcyjnych.
6.3. Zaplecze techniczne, pomocnicze i wyposażenie.

7. Pion związany z racjonalnym zagospodarowaniem czasu wolnego.
7.1. Wewnętrzne zespoły związane z rekreacją i sportem relaksowym.
7.2. Zewnętrzne zespoły związane z rekreacją i czynnym wypoczynkiem.
7.3. Wydzielone lokale rozrywkowe.
7.4. Zespoły zabawowe dla dzieci i młodzieży.

8. Przystosowanie hoteli dla potrzeb gości niepełnosprawnych.
8.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia w.h.s.
8.2. Armatura i osprzęt związany z urządzeniami sanitarnymi.

9. Infrastruktura techniczna.
9.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
9.2. Instalacje sanitarne.
9.3. Instalacje i urządzenia elektryczne silnoprądowe.
9.4. Urządzenia i instalacje słaboprądowe - wewnętrzne środki łączności.
9.5. Pralnia - maszyny i urządzenia.

10. Zaplecze usługowe, administracyjne i socjalne.
10.1. Zespół handlowo-obsługowy.
10.2. Zespół administracyjny.
10.3. Pracowniczy zespół socjalno-sanitarny.
10.4. Zespół techniczny.

11. Podstawowe regulacje prawne dotyczące projektowania, budowy, wyposażania i użytkowania hoteli.

12. Przykładowe rozwiązania projektowe obiektów hotelowych.