Architekt Stefan Szyller. 1857-1933

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Okładka: twarda, Format: 19x26,5 cm, Stron: 536,  2008 r.

Książka jest poświęcona sylwetce wybitnego warszawskiego architekta Stefana Szyllera. Publikacja ta jest poprawioną i znacznie rozszerzoną - wzbogaconą również o nowy materiał ilustracyjny - wersją dysertacji doktorskiej autorki, opublikowanej w 1995 roku. Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę w kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące były zarówno jego dokonania w zakresie poszukiwań stylu narodowego, jak i jego wkład w kształtowanie krajobrazu architektonicznego Warszawy przełomu wieków. Szyller był też niezwykle aktywnym, choć kontrowersyjnym konserwatorem i restauratorem zabytków polskich. Wszystkie te zagadnienia zostały wnikliwie omówione i zanalizowane w pierwszej części książki. Druga część zawiera obszerny katalog prac architekta. Całość uzupełniają aneksy, obejmujące rękopiśmienne sprawozdania, życiorysy i listy realizacji sporządzane przez Szyllera.

Spis treści:
Część I – Życie i twórczość
Biografia
Wiadomości o rodzinie, pierwszych lat życia edukacji i podróżach zagranicznych
Życie i działalność  w latach 1889 – 1894
Okres największych sukcesów zawodowych 1894 – 1906
Działalność w latach 1906 – 1915
Działalność w czasie i po I wojnie światowej

Publikacje i wystąpienia publiczne
Wprowadzenie
Stia z zakresu historii architektury polskiej
Publikacje poświęcone teorii sztuki
Poglądy na tematy konserwatorskie. Polemika z architektami krakowskimi
Poglądy na temat awangardy architektonicznej

Wybrane problemy twórczości Szyllera
Rola stiów w procesie kształtowania podstawy zawodowej
Temat, zleceniodawcy, współpracownicy
Organizacja pracy
Zleceniodawcy i tematy architektoniczne
Zakres terytorialny
Konkursy architektoniczne
Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne
Twórczość Szyllera w kontekście zjawisk archtektóry polskiej lat 1880 – 1930
Szyllera poszukiwania stylu narodowego
Restauracje zabytków architektury
Działalność w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Zakończenie

Część II – Katalog dzieł
Wprowadzenie
Prace datowane [Nr kat. 1 – 244]
Prace niedatowane [Nr kat. 245 – 267]
Prace przypisywane [Nr kat. 268 – 277]
Prace nieokreślone [Nr kat. 278 – 339]
Prace błędnie przypisywane [Nr kat. 340 – 347]

Aneksy
Sprawozdanie Stefana Szyllera z podróży stypendialnej z 22 lipca/3 sierpnia 1884
Sprawozdanie Stefana Szyllera z podróży stypendialnej z 3/15 marca 1887
Spis teczek projektowych prac Stefana Szyllera
Spis sakralnych realizacji własnych sporządzony przez Szyllera zapewne ok. 1930 roku
Spis świeckich realizacji własnych sporządzony przez Szyllera zapewne ok. 1930 roku
Życiorysy własne Stefana Szyllera
Życiorys własny Wiesława Kononowicza z 1957 roku
Wykaz publikacji Stefana Szyllera
Archiwalia
Wybór literatury
Wykaz skrótów
Summary
Indeks nazwisk
Indeks topograficzno-rzeczowy
Źródła ilustracji