Architektura od abc

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 21 x 21 cm, Stron: 141, wiele barwnych fotografii

Książka Architektura od abc ... powstała z inicjatywy Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Idea jej napisania zrodziła się w roku 2002 na konferencji, która odbyła się w pałacu Prezydenta RP w Wiśle w ramach sesji wyjazdowej Komitetu AiU. Tematem wiodącym konferencji był problem postępujqcej dewastacji przestrzeni miejskich oraz potrzeba ochrony istniejqcych obiektów kultury i cennych przyrodniczo krajobrazów. W wyniku ożywionej dyskusji podję o uchwałę, mającą na celu poprawę w naszym kraju edukacji odnoszącej się do złożonych problemów kształtowania przestrzeni oraz podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o architekturze. Wydanie książki mającej charakter popularnonaukowy i skierowanej do ogółu społeczeństwa ma przyczynić się do lepszego zrozumienia otaczającego nas środowiska, a w konsekwencji - do podnoszenia kultury kształtowania przestrzeni.

Żyjemy w świecie, który jest w nieustannym ruchu. W pośpiechu nie dostrzegamy rzeczy znajdujqcych się wokół nas, a które mają wielki pośredni i bezpośredni wpływ na rodzaj naszych zachowań. Zakładamy, że niniejsza książka zachęci do obserwacji, pobzi do refleksji i kreatywnego myślenia, a także dostrzegania i radowania się tym, co nas otacza. Może również pomóc w zrozumieniu potrzeby utrzymywania
harmonii pomiędzy środowiskiem naturalnym i środowiskiem zbudowanym oraz w znajdowaniu własnego miejsca na Ziemi dzięki dokonywaniu właściwych wyborów.

Korzystanie z książki Architektura od abc ... jest znacznie ułatwione dzięki jej podziałowi na dwie części. Pierwsza - to starannie dobrany zbiór wydarzeń dokonujących się w przestrzeni, druga, skierowana do architektów i nauczycieli, pokazuje jak za pomocą metodycznie prowadzonych warsztatów projektowych zapewnić dzieciom i młodzieży kontakt z architekturą.

Spis treści:
Słowo wstępne
Wprowadzenie
Część I - architektura
Człowiek a przyroda
Dawniej i dziś
Projektowanie zównoważone
Dobra kontynuacja
Habitat
Współdecydowanie
Potrzeby człowieka
Dom
Skala, proporcje i wymiary
Wewnątrz i na zawnątrz
Razem czy osobno
Dziecko w mieście
Tkanka i monumenty
Piękne budowanie
Miasto przyszłości
Metody budowania
Konstrukcja
Materiały
Instalacje
Komunikacja
Część II - architekci w szkołach
Architekci, dzieci, młodzież, nauczyciele, stenci - wspólne projektowanie
Edukacja środowiskowa - idea, cel, metody pracy
Dotychczasowe doświadczenia autorek
Wybrane zadania projektowe
Opis i źródła ilustracji, bibliografia, podziękowania.