Architektura w mieście Architektura dla miasta tom 2 Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” XIX wieku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-65880-53-6

Okładka: miękka, Format: 16x24 cm, Stron: 244, 2019 r.

Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie stanowi także konstrukt myślowy wyposażony w liczne atrybuty konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki bądź estetyki. Naukowe rozpoznanie miejskiej przestrzeni publicznej to jeden z kluczy do zrozumienia tego nieskończenie skomplikowanego układu fizyczno-społeczno-mentalnego, jakim jest miasto.

W niniejszym tomie, drugim w serii „Architektura w mieście, architektura dla miasta”, publikujemy teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem. Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Stia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze.

SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie

Aleksander Łupienko, Miejska przestrzeń publiczna w „długim” XIX wieku. Rozważanie wstępne 

Rafał Makała, Pomniki narodowe w przestrzeni miejskiej w (środkowej) Europie drugiej połowy XIX i początków XX w.

Maciej Janowski, Naród wyobrażony w przestrzeni miejskiej. Przypadek Bapesztu

Maciej Falski, Uniwersalne i lokalne aspekty obiektów reprezentacyjnych w przestrzeni miast habsburskich. Dwa przypadki z Zagrzebia i Osijeku 

Tetiana Vodotyka, Przemiany przestrzeni komercyjnej Kijowa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Aleksander Łupienko, Miejskie parki publiczne zaboru rosyjskiego i austriackiego jako przestrzenie publiczne w drugiej połowie XIX wieku

Felix Ackermann, „Grüsse aus Wronkę”. Zakład Karny we Wronkach jako miasto-twórcza infrastruktura państwowa 

 

Zabór austriacki

Jakub Lewicki, Przestrzenie publiczne w krajobrazie Lwowa końca XIX wieku 

Emilia Kiecko, Piękno miasta i przestrzenie reprezentacyjne w projektach konkursowych na Wielki Kraków

Wojciech Szymański, Kraków - Troja. Geografia wyobrażona Stanisława Wyspiańskiego 

Hanna Kozińska-Witt, Zasypanie Starej Wisły i powstanie Plant Dietlowskich w Krakowie: początek integracji dzielnic o różnym charakterze wyznaniowo-społecznym?

Natalia Bursiewicz, Od średniowiecznego placu targowego do dziewiętnastowiecznego placu reprezentacyjnego. Refleksje wokół przemian architektoniczno-przestrzennych placu Matejki w Krakowie

 

Zabór rosyjski


Krzysztof Stefański, Łódź - miasto bez centrum? 

Kamil Śmiechowski, Podziały społeczne i praktyki przestrzenne w przestrzeni miejskiej Łodzi pod koniec XIX i na początku XX wieku 

Grzegorz P. Bąbiak, Pogrzeby patriotyczne w przestrzeni Warszawy w XIX wieku 

Makary Górzyński, Papierowa metropolia? Projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX i XX wieku: rekonesans badawczy 

Marzena Gałecka, Ulica Krakowskie Przedmieście w gubernialnym mieście Lublinie

Zabór pruski/niemiecki i prowincja śląska

Hanna Grzeszczuk-Brendel, Przestrzeń publiczna - przestrzeń obywatelska.

Dwugłos dawnego placu i alei Wilhelmowskich w Poznaniu w XIX i XX wieku 

Joanna Kucharzewska, Modyfikacje przestrzeni miejskiej na przykładzie placu Teatralnego w Toruniu. Dziedzictwo materialne i treści znaczeniowe

Bogna Derkowska-Kostkowska, Kształtowanie struktury urbanistyczno-architektonicznej Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego i jej strefy reprezentacyjne  

Maja Kwiecińska, Rozwój założeń promenadowych w miastach śląskich w „długim XIX w.’’: Brzeg, Głogów, Świdnica
Biogramy 

Indeks osób

"W niniejszym tomie, drugim w serii “Architektura w mieście, architektura dla miasta”, publikujemy teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem. Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Stia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze."

 Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka -Kos