Nakład wyczerpany

Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej

Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej

Niniejsza książka za podstawowy cel stawia sobie przebadanie rozwoju handlowej architektury warszawskiej w kontekście analogicznych zjawisk europejskich, a europejski kontekst widziany jest bardzo szeroko, praktycznie od starożytności. Choć sięganie przez badacza architektury XIX-wiecznej aż po czasy starożytne może wydawać się zbyt odległe, to jednak wobec śledzenia rozwoju rozwiązań przestrzennych w obiektach wznoszonych na potrzeby handlu zabieg ten ma swoje uzasadnienie. W przypadku budowli handlowych można zaobserwować niezwykle "długie trwanie" niektórych rozwiązań przestrzennych, w istocie wielkie przywiązanie do tradycyjnych układów, przez całe stulecia powtarzanych bez większych zmian. ...

Śląskie obiekty typu motte

Śląskie obiekty typu motte

katalog 433 obiektów z całego historycznego Śląska

Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Ocalić dla Przyszłości. Studia Ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Książka zawiera 24 studia na temat historii Polski, architektury, sztuk plastycznych oraz konserwacji zabytków. M.in.: Andrzej Stelmachowski wysuwa nową hipotezę co do datowania kościołów w Strzelnie; Tomasz Strzembosz przytacza dokumenty z przełomu 1980 i 1981 r. dotyczące Niezależnego Ruchu Harcerskiego; Jan Tajchman ujawnia odkrycie drewnianej konstrukcji z początku XV w. w kościele w Krupach (pow. Sławno); Zygmunt Świechowski proponuje rearanżację ekspozycji Drzwi Gnieźnieńskich; Jacek Miler omawia działalność Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w latach 1991-2001. Grażyna Ruszczyk opracowała wykaz publikacji prof. Ryszarda Brykowskiego z lat 1956-2002....

Katalog rysunków architektonicznych z akt Dyrekcji  Ubezpieczeń w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach

Katalog rysunków architektonicznych z akt Dyrekcji Ubezpieczeń w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach

Książka tańsza niż ksero!!!Katalog rysunków architektonicznych z akt Dyrekcji  Ubezpieczeń w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach....

Gmach Pamięci

Gmach Pamięci

W książce tej podjęto próbę opracowania całego wystroju rzeźbiarskiego prezbiterium katedry wrocławskiej. Na podstawie cząstkowo rozpoznanego wystroju formułowano hipotezy i sądy dotyczące nie tylko formy i rzadziej tematyki oraz treści rzeźb czy pochodzenia ich twórców, lecz także postępów budowy świątyni....

Architektura od abc

Architektura od abc

Książka powstała z inicjatywy Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Idea jej napisania zrodziła się w roku 2002 na konferencji, która odbyła się w pałacu Prezydenta RP w Wiśle w ramach sesji wyjazdowej Komitetu AiU. Tematem wiodącym konferencji był problem postępujqcej dewastacji przestrzeni miejskich oraz potrzeba ochrony istniejqcych obiektów kultury i cennych przyrodniczo krajobrazów. Pierwsza część książki to starannie dobrany zbiór wydarzeń dokonujących się w przestrzeni, druga, skierowana do architektów i nauczycieli, pokazuje jak za pomocą metodycznie prowadzonych Warsztatów projektowych zapewnić dzieciom i młodzieży kontakt z architekturą.  ...