Poszukiwania struktur. Prace architektoniczne 1997-2011

Okładka: twarda, Format: 168x238mm, Stron: 224, 2014 r., Nakład: 1000 egzemplarzy

TOM 1- Projekty, rysunki, szkice

TOM 2 - Zdjęcia z realizacji

Dwutomowe wydawnictwo w płóciennej obwolucie w kartonowo - płóciennym pudełku.

Dwutomowy album, przedstawiający poszukiwania architektoniczne Bolesława Stelmacha i Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy w latach 1997 - 2011. TOM 1 - Projekty, rysunki, szkice. TOM 2- Zdjęcia z realizacji. Autor jest architektem, laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych, m. in. Rozbudowy Sejmu RP, Centrum Chopinowskiego, czy Rewaloryzacji Parku - Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Książka zawiera projekty, teksty i szkice związane z projektami architektonicznymi autora (TOM 1) i czarno - biały album z realizacji (TOM 2).

 

Autor zdjęć: Marcin Czechowicz, Język: polski i angielsk. Redaktor naukowy: Prof. dr hab. arch. Dariusz Kozłowski

Tłumaczenie:

Julia Lachowicz - Nowacka

Zofia Mach

Konsultacja językowa:

Jack Dunster

Redakcja i korekta:

Anna Kolczyńska

Koncepcja edytorska:

Elżbieta Czyżewska

Projekt, produkcja:

Marzena Borman