Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Tom XXXIV

Okładka: miękka,  Format: 20,8x29,3  cm, Stron: 199, 2003 r., liczne rysunki i zdjęcia czarno-białe

Komitet Redakcyjny Teki Komisji Urbanistyki i Architektury postanowił, by niniejszy, XXXIII tom poświęcić Profesorowi Januszowi Bogdanowskiemu - z racji Jego podwójnego jubileuszu: obchodzonych siedemdziesiątych urodzin, oraz trzydziestu pięciu lat działalności, jako Redaktora "Teki". 
Początki wydawnictwa i rolę w nim Jubilata przypomina w "Słowie wstępnym" zatytułowanym "Zaangażowanie w architekturę" Krystyna Styrna- Bartkowicz.

Profesor Wiktor Zin w serdecznych, ciepłych słowach "maluje" sylwetkę Kolegi-Architekta, a Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski wzbogaca ten obraz dowcipnyymi uwagami socjologa. Z racji urodzin Profesora 26 listopada 1999 roku została zorganizowana sesja naukowa w auli Polskiej Akademii Umiejętnośd w Krakowie. Sesję zorganizowała Samodzielna Katedra Teorii Architektury 'Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeuusza Kościuszki. 

Na jubileuszowy tom "Teki" składają się także teksty referatów z Sesji Jubileuszowej (część I tomu), oraz inne materiały dedykowane Jubilatowi (część II) - przygotowane przez Samodzielną Katedrę Teorii Architektury Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej PK.

Spis treści:
Od Redakcji
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
MAREK KOWICKI
Profesor Bogdanowski - ogrodnik, odkrywca, wędrowiec

JANUSZ BOGDANOWSKI 
O harmonijny krajobraz jutra

MARIA ŁUCZYŃSKA-BRUZDA
Wspomnienie z okazji dwziestolecia istnienia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w 50 lat od postawienia idei utworzenia tego parku przez prof. Zygmunta Novaka

ZYGMUNT NOVAK
Ideowe i realizacyjne założenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego

JOANNA KARMOWSKA
Marketingowy wizerunek miejsca w architekturze krajobrazu

ALEKSANDER BOHM
Krajobraz wolności - manowce czy nowa tradycja?

CRACOVIANA JERZY CHLIPALSKI
Młyn Dominikański przy kościele Św. Trójcy w Krakowie

PLANOWANIE PRZESTRZENNE BARBARA BARTKOWICZ
Problemy równoważenia rozwoju miast w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej na przykładzie wybranych miast połniowej Polski

RURALISTYKA
MAŁGORZATA DROŻDŻ-SZCZYBURA
Tradycja wznoszenia zagród okólnych w Polsce

HISTORIA I TEORIA ARCHITEKTURY
AGNIESZKA PODYMA
Synagogi postępowe Galicji

ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA ALEKSANDRA PROKOPSKA
O znaczeniu rysunków karnetowych w twórczości Le Corbusiera

ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA JAROSŁA W SZEWCZYK
Wyciąg do nart wodnych w Augustowie

SZTUKI PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE
BEATA MAKOWSKA Nostalgia za ornamentem

ARCHITECTURA MILITARIS
WALDEMAR BRZOSKWINIA, PIOTR CZECH
Fortyfikacje stałe twierdzy Pola - bazy austro-węgierskiej floty wojennej
Przegląd problematyki
CZĘŚĆ I. Główne informacje o historii. Charakterystyka literatury i stanu badań. Zarys genezy i rozwoju bazy morskiej austriackiej marynarki wojennej
MIROSŁAW HOLEWIŃSKI
Na straży północnej granicy monarchii. Nieznany projekt obozu warownego w Andrychowie

KRONIKA
ANDRZEJ KADŁUCZKA
Karta Krakowska 2000 - w poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki

RECENZJA WOJCIECH KOSIŃSKI
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa