Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Tom XXXVI-XXXVII

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: miękkaFormat: 21x29 cm, Stron: 189,  2006 r., fotografie i rysunki czarno białe

Artykuły naukowe z zakresu: cracoviana, historia urbanistyki, środowiska mieszkaniowego, architektury  krajobrazu i sztuki ogrodowej. Skrót wszystkich artykułów w języku angielskim, na końcu książki noty o autorach.

Spis treści:
In memoriam
Maria Łuszczyńska-Bruzda - Współpraca i przyjaźnie profesora Michała Odlanieckiego-Poczobutta ze środowiskiem architektów

Cracoviana
Jerzy Mikułowski Pomorski - Problemy społeczne w rozwoju miasta Krakowa

Historia urbanistyki
Bohdan Posackij - Dziedzictwo kulturowe w rozwoju przestrzennym miast Zachodniej Ukrainy w drugiej połowie XX wieku
Bogusław Krasnowolski - Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego: kompozycje i programy układów lokacyjnych.

Część I
Urbanistyka
Anna Palej - Koncepcje agrourbanistyczne jako gwarancja bezpieczeństwa współczesnych społeczeństw
Agnieszka Wójcik - Zespoły o funkcjach kulturalnych w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie wybranych realizacji w Londynie

Środowisko mieszkaniowe
Grażyna Schneider-Skalska  - Blok miejski czy osiedle? Tradycja i poszukiwania w przykładach z Barcelony i Madrytu
Krystyna Paprzyca - Przyszłościowe wizje kształtowania środowiska mieszkaniowego
Danuta Kupiec-Hyła - Współczesne budownictwo z ziemi w Stanach Zjednoczonych – kilka uwag na marginesie szerokiego tematu
Małgorzta Solska - Urok i uroda miasta – rozważania dialektyczne

Architektura krajobrazu
Wojciech Kosiński - Krajobraz przedmieść i jego rehabilitacja
Paweł Rygiel - Nowoczesne techniki rejestracji krajobrazu

Sztuka ogrodowa
Zofia Włodarczyk - Woda – nieodłączony element kompozycji ogrodów biblijnych
Małgorzata Frazik-Adamczyk - Ewolucja układu kompozycyjnego zabytkowego ogrodu w Wysocku

Nauczanie Architektury
Wacław Serugo - Środowisko mieszkaniowe – poszukiwania
Sabina Kuc, Iwona Piebiak - Udział Profesora Oskara Buttnera w realizacji programu nauczania z przedmiotu Budownictwo ogólne na kierunku Architektura Krajobrazu

Recenzje
Zdzisław Tołłoczko -Olgierd Czerner – architekt, teoryk, historyk i konserwator zabytków. W 75-lecie urodzin Uwagi nt. „Architektury istnienie i zachowanie – z szuflady Profesora“