ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych

ISBN 978-83-64795-21-3

Oprawa: miękka, Format: A5, Stron: 100, 2016 r., stan prawny: 1 stycznia 2016 r.

Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane; Ustawę z dnia 15 grnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg); Wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności, który określa zakres wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane.