Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom I

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 342, 2011 r., liczne fotografie i rysunki  czarno-białe 


Najnowszy poradnik Oficyny Wydawniczej POLCEN, który, zgodnie z zamierzeniem autora, ma pomóc inwestorom i mieszkańcom budynków jednorodzinnych przy wyborze rozwiązań dotyczących wyposażenia budynku w instalacje elektryczne, w tym także optymalnego korzystania z energii elektrycznej. Autor szczególną uwagę zwraca na takie zagadnienia, jak: warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, zużycie energii elektrycznej, zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego. Książka zawiera też porady dotyczące dostaw energii, kontroli i odbioru instalacji elektrycznych, zasad odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych. Omówione są w niej błędy i niedociągnięcia w eksploatacji instalacji elektrycznych popełniane przez właścicieli lub użytkowników budynku jednorodzinnego oraz odpowiedzialność prawna, jaka na nich ciąży. 
Publikacja zawiera informacje, co powinna zawierać dokumentacja projektowa i powykonawcza oraz opisy oświetlenia wnętrza domu. Niewątpliwą zaletą książki są liczne ilustracje, niezwykle pomocne w praktycznym zastosowaniu zawartych w niej wskazówek. Autor poradnika, mgr inż., Janusz Strzyżewski posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, bowie i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz oświetlenia we wszystkich rodzajach budownictwa, od przemysłowego i komunalnego do mieszkaniowego, oraz budowli sakralnych. Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów prasowych oraz publikacji książkowych z dziedziny elektrotechniki, jedną z nich, jest właśnie: „Bezpieczny dom rodzinny- instalacje elektryczne” tom I.

Spis treści:

Pełna przebudowa instalacji
Od Wydawcy
Od Autora
1. Wstęp

2. Specyfika instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym
2.1. Wykonawstwo, odbiory, użytkowanie 
2.2. Zasilanie w energię elektryczną
2.3. Obszary o podwyższonym zagrożeniu porażeniem 

3. Odpowiedzialność prawna właściciela lub użytkownika budynku jednorodzinnego 

4. Warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych
4.1. Zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym i w jego otoczeniu 
4.2. Wpływ prądu elektrycznego na organizm lzki
4.3. Zasady bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych
4.4. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
4.4.1. Uregulowania normatywne
4.4.2. Izolacja części czynnych
4.4.3. Uzupełniające środki ochrony
4.4.4. Jednoczesna ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu
4.4.5. Środki ochrony w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym
4.4.6. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
4.4.7. Przewody i uziomy ochronne
4.4.8. Funkcje wyłączników ohronnych różnicowo-prądowych
4.5. Gaszenie pożaru wywołanego przez niesprawne instalacje lub urządzenia elektryczne
4.6. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym 

5. Dostawa energii elektrycznej
5.1. Przepisy
5.2. Wybór sprzedawcy energii elektrycznej
5.3. Parametry jakościowe energii elektrycznej i dopuszczalne przerwy w jej dostawie
5.4. Przygotowanie instalacji domowych do przerw w dostawie energii elektrycznej
5.5. Procedury związane z przyłączeniem do sieci
5.6. Rozwiązania techniczne
5.7. Zasilanie rezerwowe
5.8. Pomiar energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym

6. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym

7. Odbiorniki energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym 
7.1. Elektryczne urządzenia techniczne
7.2. Sprzęty AGD
7.3. Sprzęty aiowizualne i komputery
7.4. Domowe narzędzia z napędem elektrycznym
7.5. Urządzenia do pielęgnacji ciała
7.6. Urządzenia oświetleniowe 

8. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia
8.1. Dostosowanie instalacji do charakteru pomieszczenia
8.2. Elementy instalacji
8.2.1. Rozdzielnica i zabezpieczenia
8.2.2. Obwody odbiorcze
8.2.3. Sprzęt i osprzęt instalacyjny
8.2.4. Przewody i rury instalacyjne
8.2.5. Puszki
8.2.6. Listwy i kanały instalacyjne
8.2.7. Puszki podłogowe 

9. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

10. Ochrona odgromowa
10.1. Ochrona zewnętrzna
10.2. Ochrona wewnętrzna

11. Oświetlenie wnętrza domu
11.1. Źródła światła stosowane w budownictwie jednorodzinnym
11.1.1. Informacje podstawowe
11.1.2. Żarówki standardowe
11.1.3. Żarówki halogenowe
11.1.4. Świetlówki standardowe
11.1.5. Świetlówki kompaktowe
11.1.6. Wysokoprężne lampy wyładowcze
11.1.7. Elektroluminescencyjne diody LED
11.1.8. Lampy specjalne
11.1.9. Zamienniki wycofywanych żarówek
11.2. Oprawy stosowane we wnętrzach domu jednorodzinnego
11.3. Zasady doboru opraw i źródeł światła
11.4. Wybrane przykłady zastosowań oświetlenia

12. Ogrzewanie elektryczne
12.1. Energia elektryczna na tle innych nośników
12.2. Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń
12.3. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

13. Zastosowania specjalne ogrzewania elektrycznego
13.1. Wprowadzenie
13.2. Ogrzewanie dachów i rynien
13.3. Ogrzewanie schodów, chodników i podjazdów
13.4. Utrzymywanie temperatury wody
13.5. Ochrona rur przed zamarzaniem 

14. Oświetlenie oraz instalacje elektryczne w ogrodzie
14.1. Oświetlenie otoczenia domu i ogrodu
14.2. Dobór opraw i źródeł światła
14.3. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym
14.4. Instalacje elektryczne w ogrodzie 

15. Remont i rozbudowa instalacji elektrycznych
15.1. Wprowadzenie
15.2. Ocena stanu istniejącego
15.3. Dokumentacja
15.4. Zagadnienia formalne
15.5. Zakres niezbędnych zmian liny w celu poprawy bezpieczeństwa
15.6. Pełna przebudowa instalacji
15.7. Wymiana złącza oraz przyłącza
15.8. Podsumowanie 

16. Sprawdzanie i odbiory instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych
16.1. Wprowadzenie
16.2. Odbiór instalacji elektrycznych 

17. Zasady użytkowania instalacji elektrycznych 

18. Zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych 

Bibliografia
Wykaz wybranych przepisów i norm
Zestawienie tytułów tablic
Tablice wg zestawienia tytułów
Załącznik nr 1 - Wzór książki obiektu budowlanego
Załącznik nr 2 - Wzór paszportu instalacji piorunochronnej
Załącznik nr 3 Zestawienie norm z dziedziny elektryki zamieszczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grnia 2010 r.
Teksty ujednolicone aktów prawnych
Skorowidz rzeczowy