BHP w budownictwie. Przepisy z komentarzem + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 39,00 zł

ISBN 9788321350592

Oprawa twarda, Format B5, Stron 316, 2019 r., Stan prawny 15 listopada 2019 r.

Publikacja zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków – według stanu prawnego na dzień 15 listopada 2019 r.

W niniejszym wydaniu książki wprowadzono niezbędne zmiany w aktach prawnych wynikające z nowelizacji przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaktualizowano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Zmieniono także Kodeks pracy. Od 2015 r. wprowadzono aż 30 zmian w ustawie, które zostały uwzględnione w niniejszym wydaniu książki. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych zmieniono załącznik, w którym wymienia się maszyny i urządzenia techniczne.

 

W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również ok. 70 pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp.

 

W wydaniu 2. książki dodany został także skorowidz rzeczowy do ustawy i rozporządzeń ułatwiający szybsze odnalezienie wybranych haseł.

Autorką komentarza jest mgr inż. Grażyna Świderska – wieloletni inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, od dawna zajmująca się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane