BHP w budownictwie. Przepisy z komentarzem. + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 75,00 zł

ISBN 978-83-64795-63-3

Oprawa miękka, Format B6, Stron 422, 2021 r., Stan prawny 1 marca 2021 r.

BHP W BUDOWNICTWIE Przepisy z komentarzem

+ SARS-CoV-2 w BHP

+ Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Publikacja zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy    pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków – według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.

Autorką komentarza jest mgr inż. Grażyna Świderska – wieloletni inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, od dawna zajmująca się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

W niniejszym wydaniu książki wprowadzono niezbędne zmiany w aktach prawnych wynikające z nowelizacji przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaktualizowano przepisy prawa w dziedzinie bhp, które zostały zmienione w ciągu ostatnich 3 lat. Zaktualizowano Kodeks pracy. Od 2015 r. wprowadzono aż 30 zmian w ustawie, które zostały uwzględnione w niniejszym wydaniu książki. Najnowsze zmiany dotyczą odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i są związane z poprawą skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zaktualizowano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, a w nim: wymagania dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników.

Zaktualizowano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zmieniono załącznik nr 1, w którym wymienia się maszyny i urządzenia techniczne, przy pracy których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, oraz załącznik nr 2 zawierający wzór książki operatora. W wydaniu 3. dodano nowy rozdział poświęcony obowiązkom kierownika budowy w dziedzinie bhp w czasie zagrożenia pandemią wirusa SARS-CoV-2.

 

W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również ok. 70 pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp.

 

W wydaniu 3. książki dodany został także skorowidz rzeczowy do ustawy i rozporządzeń ułatwiający szybsze odnalezienie wybranych haseł. Zobacz fragment