BIOZ w budownictwie - poradnik w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 14,5x20, Stron: 462, 2008 r.

Poradnik przeznaczony jest  dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, a głównie dla inwestorów podejmujących decyzje o bowie. Poradnik umożliwia również projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy – opracowanie niezbędnego planu BIOZ, w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy osób zatrnionych i przebywających przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

Z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane – zamieszczone zostały przykładowe pytania (z odpowiedziami i komentarzem) do egzaminu pisemnego i ustnego (rozdz. 6 i 7). W drugim wydaniu przekazano ponadto informacje o kierowniku budowy – profesjonalnym organizatorze pracy na bowie (s. 92 ) oraz przykład francuskiego planu BIOZ (str. 445). 

Spis treści:
Symbole i skróty użyte w poradniku
Wprowadzanie 
Od autora
Rozdział I. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Rozdział II. Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikające z Kodeksu Pracy
Rozdział III. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - wymagania w budownictwie
Rozdział IV. Wymagania bezpieczeństwa pracy dla pracowników wykonujących roboty budowlane
Rozdział V. Wymagania bezpieczeństwa przy pracach szczególnych na bowie
Rozdział VI. Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego z komentarzem dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych
Rozdział VII. Przykładowe pytania i tezy do egzaminu ustnego
Słownik pojęć używanych w budownictwie
Wykaz aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy
Normy dotyczące bezpieczeństwa pracy
Przykład francuskiego planu BIOZ