Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po procesie budowlanym 2015

Oprawa: miękka, Stron: 578, Format: B5, 2015 r., stan prawny: 1 stycznia 2015 r.


Książka jest poświęcona zagadnieniom wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce, które wywierają podstawowy wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, kształtujących przez wiele lat warunki życia naszego społeczeństwa. W opracowaniu zawarto liczne schematy, rysunki i algorytmy graficzne obrazujące stosowane procedury postępowania.

W pracy przedstawiono szczegółowe informacje m.in. na temat: - organizacji, organów i zakresu działalności izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, - procesu budowlanego (zarówno inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego), - spełnienia wymagań koniecznych dla uzyskania uprawnień w poszczególnych specjalnościach, trybu uzyskiwania uprawnień budowlanych i specjalizacji techniczno-budowlanych, a także procedur ich uzyskiwania w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, - zasad i procedur uznawania przez organy IA RP oraz PIIB wykształcenia technicznego i praktyki odbywanej poza obszarem naszego kraju przez architektów oraz inżynierów budownictwa, - rzeczoznawstwa budowlanego, - zakresu działalności organów administracji publicznej, właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych, - klasyfikacji i analizy robót budowlanych z uwagi na aktualne uwarunkowania prawne ich realizacji, - diagnostyki budowlanej, w tym wymagań związanych z dokonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych, a także wykonywaniem opracowań technicznych, - odpowiedzialności prawnej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w warunkach naruszających przepisy prawa budowlanego, eksponując zagadnienie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej.