Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa – poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 8389234475

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 328, 2008 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN oddaje do rąk Państwa nowy poradnik pt. Kierowane i nadzór nad budową w świetle prawa, opracowany przez mgr. inż. arch. Władysława Korzeniewskiego – wybitnego eksperta i znawcę tematu z zakresu budowlanego procesu inwestycyjnego, autora wielu książek i publikacji z tej dziedziny. Poradnik jest skierowany do wszystkich osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a głównie do kierowników bów, kierowników robót budowlanych, a także inspektorów nadzoru inwestorskiego. Obowiązkiem tych osób jest prawidłowe zorganizowanie i nadzorowanie wykonania procesu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając przy tym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

W poradniku zawarto podstawowe informacje m.in. o:
prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego,
dokumentacji budowy,
pracach przygotowawczych do rozpoczęcia budowy,
kierowaniu i nadzorowaniu nad wykonywaniem robót budowlanych,
kontroli procesu budowy i okresowych ocenach postępu wykonywania robót,
odpowiednim przygotowaniu obiektu do odbioru końcowego i przekazaniu do użytkowania.
Ponadto w publikacji wybrane teksty ujednolicone aktów prawnych związanych z tematem poradnika oraz niezbędne wzory druków urzędowych.

 
Zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego, wykonywany obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami powinien zapewnić siedem podstawowych wymagań, a mianowicie:
1) bezpieczeństwo konstrukcji,
2) bezpieczeństwo pożarowe,
3) bezpieczeństwo użytkowania,
4) właściwe warunki higieniczno-zdrowotne,
5) ochronę środowiska,
6) ochronę przed hałasem i drganiami,
7) oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych.