Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 48,20 zł

ISBN 978-83-64795-34-3

Oprawa: miękka, Format:  12 x 17 cm, Stron: 430, 2017 r.

W opracowaniu podjęty został ważny i aktualny temat dotyczący budownictwa energoefektywnego. Coraz częściej spotykamy się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami projektowymi (architektonicznymi, budowlanymi i instalacyjnymi), które mają pretendować do obiektów niskoenergochłonnych.

Usystematyzowanie kilkuset pojęć, definicji i określeń wraz z rysunkami często spotykanych w oficjalnych dokumentach i publikacjach poświęconych szeroko rozumianym podstawom architechnologii obiektów niskoenergochłonnych jest bardzo cenne. Podkreślenia wymaga również fakt nawiązania w opracowaniu do aktualnych przepisów prawnych i techniczno-budowlanych obowiązujących w kraju, jak i w dyrektywach Unii Europejskiej, a także uznanych w Polsce norm międzynarodowych.

Opracowanie jest adresowane do szerokiego grona osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z projektowaniem, nadzorem i eksploatacją oraz propagowaniem niskoenergochłonnego budownictwa. A jego „kieszonkowa” forma i kompleksowo ujęta treść będzie dogodna zapewne nie tylko dla stentów, lecz także kursantów przygotowujących się do uzyskania uprawnień budowlanych, w szczególności na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Spis treści:

Od Wydawcy
Opinia o opracowaniu
Od Autora
Przedmowa do pierwszego wydania Leksykonu podstaw budownictwa niskoenergochłonnego

A Active House – Active House Alliance – Adaptacja – Aeracja – Absorber – Aglomeracja – Aglomeracja miejska – Aktywne ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń– Aktywność – Aktywność cieplna – Akumulacja ciepła – Albedo – Algorytm– Alternatywne Źródło energii – Anergia – Aparat indukcyjny – Aparat ogrzewczo-wentylacyjny – Aprobata techniczna – Architechnologia – Architektura – Architektura bioklimatyczna – Asymetria promieniowania cieplnego otoczenia – Atest– Atmosfera ziemska – Atrium – Ayt efektywności energetycznej – Ayt energetyczny budynku–Aytor

 

B BBC-Effinergie – Bezpieczeñstwo energetyczne – Bezwładność cieplna – Biały certyfikat – Bilans cieplny budynku – Bilans energetyczny – BIM – Biofilia – Biogaz – Bioklimat – Biomasa – Bio- zanieczyszczenia – Blower Door Test – Budowa – Budowla – Budownictwo – Bynek – Bynek ekoaktywny – Bynek ekoefektywny – Bynek energoaktywny – Bynek energoefektywny – Bynek energooszczędny – Bynek helioaktywny – Bynek inteligentny – Bynek istniejący – Bynek jednorodzinny – Bynek mieszkalny – Bynek niskoenergochłonny – Bynek nowy – Bynek o niemal zerowym zużyciu energii – Bynek o niskim zużyciu energii– Bynek pasywny – Bynek plus-energoefektywny – Bynek proekologiczny – Bynek referencyjny – Bynek użyteczności publicznej – Bynek wolno stojący – Bynek zamieszkania zbiorowego – Bynek zdrowy – Bynek zero- -energochłonny – Bynek „zielony” – Bynek zrównoważony ze środowiskiem – Budynki o pożądanym stopniu emisji zanieczyszczeń

C Całkowite promieniowanie słoneczne – Całkowity opór cieplny – Centrala klimatyzacyjna – Cecha – Centrala wentylacyjna – Certyfikat – Charakterystyka  Charakterystyka energetyczna budynku – Charakterystyka energetyczna okna– Charakterystyka jakościowa – Ciepło – Ciepłochłonność – Ciepło geotermalne – Ciepło jawne– Ciepłomierz – Ciepło odczuwalne – Ciepło od- padowe – Ciepło parowania – Ciepło przemiany fazowej – Ciepło utajone – Ciepło użyteczne – Ciepło użyteczne do ogrzewania pomieszczeń– Ciepło właściwe – Ciep3ownictwo – Ciśnienie– COP – Cykl „życia” – Cyrkulacja powietrza– Czasowy pobyt lzi – Czynnik chłodniczy– Czynnik grzejny – Czynnik niszczący

D  Dach – Deklaracja œrodowiskowa wyrobu – Deklaracja właściwości użytkowych – Depresja zimowa – Detal architektoniczny – Diagnoza techniczna – Dokument normalizacyjny – Dom - Dom jednorodzinny – Dom pasywny – Drobno- ustrojowe lotne związki organiczne – Drzwi– Dyfuzja pary wodnej – Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza – Dynamiczna izolacja cieplna – Dyskomfort – Dyssypacja energii –Działanie synergiczne–Dźwięk

E  Efekt cieplarniany – Efekt ekologiczny – Efekt ry- koszetu – Efekt synergiczny – Efekt szklarniowy– Efektywność – Efektywność energetyczna– Effinergie Association – Effizienzhaus – Egzergia – Ekoinnowacja – Ekologia – Ekonomia– Ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania– Ekonomika – Ekoprojekt – Ekoprojektowanie– Ekoskupisko – Ekosystem – Eksfiltracja po- wietrza – Ekspertyza techniczna – Eksploatacja– Element budowlany – Element budynku – Elewacja – Energetyczny – Energetyka – Energetyka prosumencka – Energia – Energia cieplna– Energia eksportowana – Energia końcowa– Energia pierwotna – Energia użyteczna (użytkowa) Energochłonność- Energochłonny– Energoefektywność – Energooszczędność– Energooszczędny – Enklawa – Entalpia – Entropia–EPBD–ETICS

F  Faktura – Fasada – Filtracja powietrza – Fizyka– Fizyka budowli – Fizyka cieplna budowli – Fizyka miasta – Fizyka środowiska – Fundament

G  Gazy cieplarniane – Gęstość – Gęstość objętościowa (pozorna) – Gęstość strumienia ciepła – Gęstość strumienia masy – Globalne ocieplenie– Głębokość przemarzania gruntu – Gospodarka energetyczna – Gospodarka skojarzona – Gradient temperatury – Granica systemu – Graniczna temperatura powietrza zewnętrznego– Grunt – Gruntowy wymiennik ciepła – Grzejnik

H  Hałas – Helioaktywny element budynku – Hierarchia potrzeb – Higroskopijność – Holistyczny- Homeostaza – Home Quality Mark

I Ilość – Imperatyw – Infiltracja powietrza – Informacja – Infrastruktura techniczna – Infrastruktura techniczna budynku – Insolacja – Instalacja- Intensywność – Inwestor – Inwestycja – Inżynieria środowiska – Izba – Izolacja budowlana– Izolacyjność – Izolacyjność akustyczna – Izolacyjność cieplna(termiczna)

J  Jakość – Jakość charakterystyki energetycznej budynku – Jakość powietrza wewnętrznego– Jakość użytkowa budynku – Jednostka miary

K  Kategoryzacja jakości środowiska wewnętrznego – Klasa jakości charakterystyki energetycznej (klasa energetyczna) – Klimakonwektor – Klimat – Klimatologia – Klimatyzacja – Klimatyzator – Kocioł – Kocioł dwufunkcyjny – Kocioł grzewczy – Kocioł kondensacyjny – Kogeneracja – Kolektor słoneczny – Komfort – Komfort cieplny– Kominek – Komponent budowlany – Kondensacja powierzchniowa – Kondygnacja – Konstrukcja – Kontakt z zimną posadzką – Kontrast świetlny – Konwekcja – Konwektor– Konwencjonalne źródło ciepła – Koszt – Koszt całkowity– Krajowa ocena techniczna – Krotność wymiany powietrza – Kubatura budynku brutto – Kubatura netto ogrzewanej części budynku – Kubatura ogrzewanej części budynku – Kurtyna po wietrzna (zasłona powietrzna) – Kwantyfikacja – Kwantyfikacja charakterystyki energetycznej budynku

L Legalna jednostka miary – Liczba stopniodni ogrzewania – Licznik ciepła – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Loggia – Lokal – Lokalizacja – Lotne związki organiczne – Luminancja

Ł Ład przestrzenny – łączne pole powierzchni zewnętrznej obudowy pomieszczeń

M Mały bynek mieszkalny – Masa – Masa objętościowa – Masa właściwa – Maszyna – Materia – Materiał budowlany – Materiał (wyrób) izolacyjny – Materiał porowaty – Materiał (wyrób) termoizolacyjny – Metabolizm – Metabolizm eko- skupiska – Meteorologia – Mezoklimat – Miara – Miasto – Miasto ogród – Miejska wyspa ciepła – Miernik – Mierniki oceny jakości środowiska wewnętrznego – Mieszkanie – Mikroklimat – Mikroinstalacja OZE – Mikroklimat pomieszczenia– MINERGIE – Mix energetyczny – Moc – Moc cieplna zamówiona – Modernizacja – Mostek cieplny(termiczny)

N  Nagrzejnikowy podzielnik kosztów ogrzewania– Nagrzewnica – Najlepsza praktyka – Nasiąkliwość – Nasłonecznienie – Natężenie – Natężenie oświetlenia – Naturalna wymiana powietrza– Nieboskłon – Niedogrzewanie pomieszczeń– Niekonwencjonalne źródło energii/ciepła – Nieodnawialne zasoby energii – Niezależność energetyczna – Nisko... – Norma – Normalizacja – Norma techniczna – Norma zharmonizowana – Normatyw – Nośnik ciepła – Nośnik energii–NPV–nZEB

O  Obciążenia – Obiekt budowlany – Obliczeniowe (projektowe) zapotrzebudowanie na moc cieplną do ogrzewania pomieszczeń – Obliczeniowy opór cieplny – Obudowa pomieszczeń – Ochro-na cieplna – Ochrona cieplna budowli – Ochrona cieplna pomieszczeń – Ochrona środowiska – Odbiorca wrażliwy – Oddychanie ścian – Odnawialne zasoby energii – Odnawialne źródła energii OZE – Odnawialność – Odsetek niezadowolonych – Odzyskiwanie (odzysk) ciepła – Ogniwo fotowoltaiczne – Ogniwo paliwowe – Ogród zimowy – Ogrzewanie centralne – Ogrzewanie elektryczne – Ogrzewanie miejscowe (lokalne) – Ogrzewanie mieszkaniowe – Ogrzewanie płaszczyznowe –Ogrzewanie pomieszczeń – Ogrzewanie powietrzne – Ogrzewanie wodne – Ogrzewanie zdalaczynne– Ogrzewnictwo – Okno – Okresy przejściowe– Olśnienie – Opinia techniczna – Opłacalność– Opór cieplny – Opór dyfuzyjny – Opór przejmowania ciepła – Opór przenikania ciepła– Opór przewodzenia ciepła – Optymalizacja– Optymalny – Organizacje normalizacyjne– Orzeczenie techniczne – Oszczędność– Oszczędność energii – Oszczędny – Oszklona przestrzeń buforowa – Oświetlenie światłem dziennym–Otoczenie–OZE

P Pakiet klimatyczno-energetyczny – Paliwa gazowe – Paliwo – Passivhaus – Paradygmat – Pa- sywne (bierne) ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń – Pasywne ogrzewanie słoneczne – PD – Pęd – Piec – Planowanie przestrzenne – PMV – Podciąganie kapilarne – Poddasze użytkowe – Podgrzewacz wody użytkowej – Podłoga – Pogłos – Pogoda – Pojemność cieplna – Pojemność cieplna właściwa – Pole temperatury – Polityka państwa – Pomieszczenie – Pomieszcze- nia przeznaczone na pobyt lzi – Pompa – Pompa ciepła – Pora dzienna – Pora letnia – Porowatość – Porównawczy sezon ogrzewczy – Posadzka – Poszanowanie energii – Potencjał – Potencjał przepuszczalność światła dziennego – Powierzchnia całkowita – Powierzchnia netto – Powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza – Powierzchnia użytkowa – Powierzchnia zabudowy – Powietrze – Poziom ochrony cieplnej pomieszczeń – Pozwolenie na bowę– PPD – Praca – Praca użyteczna – Prawo budowlane – Prawo energetyczne – Prefabrykat budowlany – Premia termomodernizacyjna – Prędkość – Procesy energetyczne – Procesy heliotermiczne – Programy priorytetowe NFOŒiGW – Projekt budowlany – Projektowanie oparte na dowodach naukowych – Projektowanie prośrodowiskowe (ekoprojektowanie, projektowanie proekologiczne) – Projektowanie zintegrowane – Promieniowanie cieplne (termiczne) – Promieniowanie słoneczne – Promieniowanie widzialne (optyczne) – Prosty system techniczny – Prosty czas zwrotu nakładów SPBT – Prosument – Protokół z Kioto – Próżniowy pakiet termoizolacyjny– Przebudowa – Przeciąg – Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej – Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – Przegroda budowlana – Przegroda zewnętrzna – Przegrzewanie pomieszczeń – Przejmowanie ciepła – Przemarzanie – Przemarzanie gruntu – Przenikanie ciepła – Przenoszenie ciepła – Przenoszenie masy – Przepisy techniczno- -budowlane – Przepływ ciepła – Przepływowa maszyna robocza – Przestrzeń o regulowanej temperaturze – Przestrzeń użytkowa – Przewidywana średnia ocena PMV – Przewidywany odsetek niezadowolonych PPD – Przewodność cieplna – Przewodzenie ciepła – Przezroczysta izolacja cieplna – Przezroczyste materiały termoizolacyjne – Przezroczystość (transparentność) – Przyspieszenie – Punkt rosy – Punktowy współczynnik przenikania ciepła–Pył

R Racjonalizacja – Racjonalność – Radiator – Re- cyrkulacja powietrza – Regenerator – Rekuperator – Renowacja (odnowienie) – Rozdział powietrza w pomieszczeniu – Rozprowadzenie powietrza – Rozszerzalność cieplna – Równomierność oświetlenia światłem dziennym – Ryzyko

S Samopoczucie – Sezon ogrzewczy – Sezonowe zapotrzebudowanie na ciepło użyteczne do ogrzewania pomieszczeń – SHF – Silnik – Siła – Skupisko energoefektywne – Słoneczna temperatura powietrza – Smog – Sorpcja wilgoci – Sozologia – SPF – Split – Sprawność– Sprężarka – Sprzężenie zwrotne – Stała słoneczna – Stan nieustalony (niestacjonarny) – Stan powietrzny – Stan skupienia – Stan ustalony (stacjonarny) – Stan wilgotnościowy przegrody budowlanej – Standard – Standardowy (porównawczy, referencyjny) sezon ogrzewczy – Stateczność – Stateczność cieplna pomieszczenia – Stopniodni ogrzewania – Stopień przeszklenia ściany zewnętrznej – Stopień samowystarczalności (autonomii) światła dziennego – Strata ciepła – Strefa martwa – Strefa przebywania lzi (strefa pracy) – Strop – Stropodach – Struktura – Strumień – Strumień ciepła – Strumień masy – Strumień powietrza wentylacyjnego – Strumień światła – Sumaryczne pole powierzchni zewnętrznej obudowy pomieszczeń – SWOT – Syndrom chorego budynku – Syndrom niezdrowego budynku – Syndrom przewlekłego zmęczenia – Synergia – Synergizm – System – System energetyczny-System prawny Unii Europejskiej – System techniczny budynku – Szara energia – Szara woda – Szczelność – Szczytowe zapotrzebudowanie na moc cieplną do ogrzewania pomieszczeń

Ś Ściana – Ściana akumulacyjna – Ściana kolektorowa – Ściana kolektorowo-akumulacyjna –Ściana konstrukcyjna – Ściana kurtynowa –Ściana nośna – Ściana osłonowa – Ściana Trombe'a – Ściana wewnętrzna – Ściana zewnętrzna – Ślad ekologiczny – Średnia temperatura promieniowania cieplnego nieboskłonu – Średnia temperatura promieniowania cieplnego otoczenia – Środowisko – Środowisko miejskie – Środowisko wewnętrzne – Środowisko zewnętrzne – Świadectwo efektywności energetycznej – Świadectwo charakterystyki energetycznej – Światło – Światło dzienne (słoneczne) –Światłość-Świetlik

T Technika sanitarna – Technologia – Temperatura – Temperatura bazowa – Temperatura obliczeniowa – Temperatura odczuwalna (operatywna) – Temperatura operacyjna (operatywna) – Temperatura projektowa – Temperatura styku (kontaktu) – Temperatura wynikowa – Termody- namika – Termoaktywne przegrody budowlane – Termografia – Termoizolacja – Termomodernizacja budynku – Termowizja – Transparentna izolacja cieplna – Trias Energetica – Trwałość budowli–Typizacja–Typologia

U Ubóstwo energetyczne – Układ fizyczny – Układ SI – Układ termodynamiczny – Umowna płaszczyzna pracy – Umowna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń – Unoszenie – Urbanistyka – Urządzenie budowlane – Urządzenie energetyczne – Urządzenie energetyczne powszechnego użytku – Urządzenie grzewcze – Urządzenie heliogrzewcze – Urządzenie ogrzewcze – Urządzenie wentylacyjne – Usłonecznienie (insolacja) – Usprawnienie termomodernizacyjne – Uszczelnienie – Uzbrojenie terenu – Uzdatnianie powietrza – Użyteczność – Użytkowanie obiektu budowlanego – Użytkownik budynku

W Warstwa jednorodna cieplnie – Wartość deklarowana – Wartość energetyczna paliwa – Wartość obliczeniowa – Wartość opałowa – Wartość użytkowa obiektu budowlanego – Warunki obliczeniowe – Wentylacja – Wentylator – Weranda – Wiatr – Wiatrołap – Wielkość fizyczna – Wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna – Wie- trzenie – Wilgoć – Wilgotność materiału – Wilgotność względna powietrza – Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego lub budynku – Wnętrze – Wprowadzenie do obrotu – Wskaźnik – Wskaźnik całkowitych strat ciepła – Wskaźnik dyskomfortu wzrokowego – Wskaźnik efektywności ekologicznej – Wskaźnik krotności wymiany powietrza – Wskaźnik odczucia przeciągu DR – Wskaźnik sezonowego zapotrzebudowania na ciepło użyteczne do ogrzewania pomieszczeń – Wskaźnik użytecznych zysków ciepła słonecznego SHF – Wskaźnik zintegrowanej oceny charakterystyki energetycznej – Wskaźniki lokalnego dyskomfortu cieplnego – Współczynniki – Współczynnik aktywności cieplnej – Współczynnik efektywności COP – Współczynnik infiltracji powietrza przez nieszczelności stolarki budowlanej – Współczynnik kształtu – Współczynnik nakładu energii pierwotnej – Współczynnik nasłonecznienia – Współczynnik oporu dyfuzyjnego – Współczynnik oświetlenia światłem dziennym – Współczynnik paroprzewodnoœci – Współczynnik przejmowania ciepła – Współczynnik przenikania ciepła – Współczynnik przenoszenia ciepła – Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego – Współczynnik przepuszczalnoœci całkowitej energii promieniowania słonecznego – Współczynnik przepuszczalnoœci (dyfuzji) pary wodnej – Współczynnik przewodzenia ciepła (przewodności cieplnej) – Współczynnik przyswajania ciepła – Współczynnik sezonowej efektywności SPF – Współczynnik strat ciepła – Współczynnik strat ciepła wskutek przenikania – Współczynnik strat ciepła wskutek wymiany powietrza – Współczynnik temperaturowy wewnętrznej powierzchni – Współczynnik wchłaniania wody – Współczynnik wnikania ciepła – Współczynnik wpływu klimatu CSI – Współczynnik wtórnego przekazywania ciepła do wnętrza – Współczynnik wykorzystania zysków ciepła – Wycofanie z obrotu – Wydajność – Wydajność cieplna/chłodnicza – Wymagania minimalne – Wymagania podstawowe-Wymagania użytkownika budynku – Wymiana ciepła – Wymiana masy – Wymiennik ciepła – Wypadkowy współczynnik pochłaniania promieniowania słonecznego – Wyrób budowlany –Wysokość budynku–Wyspa ciepła

Z Zabudowa – Zabudowa atrialna – Zabudowa bliźniacza – Zabudowa jednorodzinna – Zabudowa szeregowa – Zabudowa śródmiejska – Zabudowa wielorodzinna – Zabudowa zagrodowa – Zaktualizowania wartość netto NPV – Zanieczyszczenie – Zanieczyszczenia powietrza – Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego – Zaopatrzenie w ciepło – Zapotrzebudowanie na ciepło – Zapotrzebudowanie na energię do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń – Zapotrzebudowanie na moc cieplną do ogrzewania pomieszczeń – Zasadnicza charakterystyka techniczna – Zasada Pettenkofera – Zasady termodynamiki – Zasobnik ciepła – Zawilgocenie – Zdrowie – Zdrowie środowiskowe – Zdrowy dom – Zespół niezdrowego budynku SBS – Zespół przewlekłego zmęczenia CFS – Zespół szczelnego budynku TBS – Zespó3 zimowej depresji SAD – Ze- wnętrzna obudowa pomieszczeń – Zgodność z przeznaczeniem budynku (pomieszczenia) – Zharmonizowana norma – Zielona energia – Zielone zamówienia publiczne – Zintegrowana charakterystyka energetyczna budynku – Zjawisko fizyczne – Złącze – Złączone systemy zewnętrznej izolacji cieplnej – Złożony system techniczny – Zmiana klimatu – Znak budowlany -Zrównoważona konstrukcja budowlana – Zrównoważona działalność budowlana – Zrównoważony rozwój – Zużycie energii na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń – Zysk ciepła

Ź Źródła ciepła – Źródła strat i zysków ciepła –Źródła zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego–Źródło energii

Bibliografia