Obliczanie powierzchni i kubatur budynku 2023 wg PN-ISO 9836:2022-07 Komentarze i przykłady obliczania

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Ostatnie egemplarze
  • 137,00 zł

ISBN 978-83-64795-77-0

Oprawa: miękka, Format: 24x31 cm, Stron: 260, Wydanie 2., 2023 r., Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2023 r.

W wydaniu 2 z 2023 r. książki opracowanej przez dr. inż. Andrzeja Pogorzelskiego i mgr. inż. Jana Sieczkowskiego ujęto kompleksowo problemy związane z zasadami pomiaru i obliczania powierzchni użytkowych lokali oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią podstawę do sporządzania projektów budowlanych, kosztorysów, a także do przygotowywania dokumentacji techniczno-budowlanej budynków remontowanych lub przebudowywanych.

W wydaniu tym przedstawiono zmiany wynikające przede wszystkim z wprowadzenia znowelizowanej wersji normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz zaktualizowania powołań na obowiązujące przepisy prawne.

Zachowano dotychczasowy podział publikacji na dwie części.

Przedmiotem pierwszej części są różnego rodzaju powierzchnie, występujące w normach PN-B-02365:1970 i PN-ISO 9836:2022-07, wraz z zasadami ich obliczania.

W drugiej części podano szczegółowe zasady obliczania kubatury budynku lub jego wydzielonej części.

Publikację uzupełniono zestawem najczęściej zadawanych autorom pytań związanych z obliczaniem powierzchni wraz ze stosownymi odpowiedziami.

Książka zawiera:

  • 51 rysunków,
  • 3 fotografie,
  • 19 tablic,
  • 27 przykładów obliczeń,
  • komentarze.

Treść publikacji może służyć rzeczoznawcom majątkowym i notariuszom przy opracowywaniu operatów szacunkowych budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży oraz zakładaniu ksiąg wieczystych. Może być również wykorzystywana przez uczestników procesów sądowych w podejmowaniu właściwych rozstrzygnięć w spornych sprawach finansowo-prawno-budowlanych.

Spis treści