Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Polcen
 • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN ISBN: 978-83-89234-92-6

Oprawa: broszurowa, Format: B5, str. 448, 2011 r.,  liczne rysunki, tabele i zdjęcia (ponad 300)


Książka Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - ETICS, jest jedynym na polskim rynku tego typu poradnikiem. Energia zużywana do ogrzania budynków od wielu lat jest ważną pozycją w bżecie domów jedno- i wielorodzinnych. Przez ściany ucieka ok. 40% energii. Jest to rezultatem strat cieplnych wynikających ze słabej izolacyjności ścian (w tym zewnętrznych). Docieplanie ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo wznoszonych przyczynia się do mniejszego zużycia energii, a co za tym idzie do niższych rachunków za użytkowanie budynku, lepszych warunków mieszkaniowych (latem chłodno, ciepło zimą), jak też do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Poradnik szczegółowo opisuje złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS), ze wskazaniem na materiały termoizolacyjne (m.in. styropian i wełna mineralna), przegrody budowlane, węzły konstrukcyjne, dodatkowe komponenty, transparentną izolację cieplną, próżniowe panele izolacyjne oraz tworzywa wykorzystujące nanotechnologię. Opisuje również sposoby omijania Mosków cieplnych. Poradnik porusza też problemy związane z utrzymywaniem jakości ocieplenia w trakcie wieloletniej eksploatacji budynku, częstością i zakresem przeglądów technicznych, usuwaniem wad i błędów wykonawczych, zabiegami konserwacyjnymi, naprawami warstwy elewacyjnej, a także możliwościami pogrubienia izolacji. Poradnik ten jest źródłem cennych informacji w zakresie projektowania, wykonawstwa, konserwacji i modernizacji budynków, z wykorzystaniem systemu ETICS i może okazać się niezbędny w pracy projektantów ochrony cieplnej, specjalistów technologii budownictwa ogólnego i konstruktorów, jak też rzeczoznawców, aytorów i doradców energetycznych.
 
Cennym uzupełnieniem są liczne rysunki, tabele i zdjęcia (ponad 300), odwołania do europejskich norm i aprobat technicznych, jak również obszerny słownik terminologiczny, zawierający objaśnienia wielu mało jeszcze spopularyzowanych pojęć z zakresu poprawy efektywności cieplnej. Merytoryczną wartość poradnika podnoszą pozytywne recenzje wydane przez profesora Politechniki Warszawskiej Leszka Laskowskiego, specjalistę fizyki cieplnej oraz eksperta ds. ociepleń mgr inż. Marka Śliwińskiego. Poradnik ten jest źródłem cennych informacji w zakresie projektowania, wykonawstwa, konserwacji i modernizacji budynków, z wykorzystaniem systemu ETICS i może okazać się niezbędny w pracy projektantów ochrony cieplnej, specjalistów technologii budownictwa ogólnego i konstruktorów, jak też rzeczoznawców, aytorów i doradców energetycznych. 
 

Spis treści:

Od Wydawcy  

Przedmowa do wydania polskiego  

1.Wstęp  

 1. Rozwój rynku systemów izolacji termicznych 
 2. Izolacja cieplna, energia i środowisko 

 

2.Podstawy prawne, techniczne, eksploatacyjne  

 1. Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej o produktach budowlanych i ustawa o produktach budowlanych
 1. Stosowane systemy ociepleń
 2. Europejska aprobata techniczna
 3. Europejskie normy i zbiory regulacji prawnych
 4. Pozostałe przepisy
 5. Izolacja termiczna
 6. Ochrona przed wilgocią

 

 1. Skropliny na wewnętrznych powierzchniach ścian 
 2. Skropliny w obrębie konstrukcji ścian
 3. Wpływ wilgoci z opadów atmosferycznych
 4. Woda rozbryzgowa i odpływowa
 5. Skropliny na zewnętrznych powierzchniach ścian

 

 1. Ochrona przed hałasem
 2. Ochrona przeciwpożarowa

 

 1. Bezpieczeństwo konstrukcyjne ETICS: 
 2. Odporność na erzenia 

 

3.Budowa systemów izolacji termicznej (ETICS:)  

 1. Definicja i zasady projektowania
 2. Wymagania dla ścian - podłoży pod ETICS: 
 1. Kleje 
 2. Materiały termoizolacyjne

 

 1. Charakterystyka materiałów termoizolacyjnych do ETICS: 
 2. Styropian (EPS)
 3. Wełna mineralna (MW)
 4. Pianka poliuretanowa (PUR)
 5. Korek ekspandowany (ICB)
 6. Okładziny drewniane (WF)
 7. Płyty z pianki mineralnej (MS)
 8. Poliwęglanowe płyty kapilarne (PC)
 9. Pianka fenolowa (PF)

 

 1. Panele izolacyjne (VIP)
 2. Pozostałe materiały izolacyjne

3.5.Mocowanie mechaniczne

 1. Opis kołków do mocowania ETICS:
 2. Obciążenia wiatrem (wg normy DIN 1055 cz. 4)

 

 1. Strefy obciążenia wiatrem i parametry zależne od cech budynku
 1. Metoda uproszczona
 2. Metoda obliczeniowa („standardowa")

3.5.3.Określenie ilości potrzebnych kołków

 1. Bezpieczeństwo mocowania za pomocą kołków
 2. Określenie ilości kołków wg modelu klasyfikacji obciążenia
 3. Dokładne ustalenie ilości kołków w zależności od specyfiki lokalnych uwarunkowań
 1. Mostki cieplne
 2. Mocowanie ETICS: na nierównych podłożach oraz płytach z włókna drzewnego
 1. Tynk podkładowy ETICS:
 2. Środki poprawiające przyczepność
 3. Wkładka wzmacniająca/zbrojąca
 4. Pokrycia wierzchnie

 

 1. Wprowadzenie
 2. Tynk mineralny
 3. Tynk silikatowy
 4. Tynki silikonowe
 5. Tynki żywiczne z tworzyw sztucznych
 6. Oblicówki
 7. Powłokowe materiały i systemy kryjące

3.10.Estetyka elewacji

 1. Wybór elewacji a uwarunkowania rynkowe
 2. Dekoracyjne profile elewacyjne
 3. Alternatywne pokrycia wierzchnie
  Elewacje kombinowane

3.11.Materiały uzupełniające

 

4.Wykonanie ETICS: 

 1. Uwarunkowania realizacji ETICS:
 2. Sprawdzenie i wstępne przygotowanie podłoża
 3. Mocowanie termoizolacji

 

 1. Naklejanie
 2. Kołkowanie

 

 1. Warstwa zbrojąca
 2. Wierzchnie warstwy elewacji

 

 1. Tynki
 2. Okładziny ceramiczne

4.6.Rozwiązanie detali konstrukcyjnych ETICS:

 1. Uwarunkowania materiałowe i wykonawcze
 2. Spoiny
 3. Połączenia i zakończenia
 4. Przejścia
 5. Wykonanie cokołu
 6. Termoizolacja fundamentów
 7. Ochrona przeciwpożarowa
 8. Warunki realizacji prac

 

5.Zalety ETICS: 256

 1. Zdolność do pokrywania pęknięć i spoin
 2. Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej
 3. Racjonalna gospodarka energetyczna budynków

 

 1. Dom niskoenergochłonny
 2. Dom pasywny

5.4.Problem przepuszczalności pary wodnej w ETICS:

 1. Materiały ETICS: a przepuszczalność pary wodnej
 2. Odprowadzanie wilgoci związanej z użytkowaniem powierzchni
 3. Wysychanie wilgotnych konstrukcji ścian

 

6.Konserwacja i naprawa ETICS: 

 1. Trwałość ETICS:
 2. Konserwacja

 

 1. Jakie działania składają się na konserwację
 2. Ochrona przeciwpożarowa
 3. Ochrona przed wilgocią
 4. Izolacja akustyczna
 5. Izolacja termiczna i zapewnienie oszczędności energii cieplnej
 1. Trwałość i podatność na starzenie
 2. Ślady od kołków
 3. Bezpieczeństwo użytkowania

6.3.Przeglądy techniczne i bieżąca kontrola jakości

6.4.Przeglądy

 1. Wprowadzenie
 2. Połączenia i przepusty
 3. Zakończenia systemowe ociepleń
 4. Szczeliny dylatacyjne
 5. Narożniki otworów
 6. Cokoły i inne obszary narażone na rozprysk wody
 7. Podokienniki
 8. Powierzchnie zewnętrzne systemów izolacji termicznej

6.5.Wady i uszkodzenia

 1. Postępowanie przy ocenie wad
 2. Podstawy oceny i zasada proporcjonalności
 3. Pomiary nierówności powierzchni
 4. Struktura powierzchni zewnętrznej
 5. Odkształcenia paneli izolacyjnych
 6. Zadaszenia attykowe
 7. Połączenia okien i elementów okiennych z elewacją 
 8. Uszczelnianie i spoinowanie elewacji z płytek ceramicznych
 1. Osady mikrobiologiczne

 

 1. Rodzaje osadów
 2. Przyczyny powstawania
 3. Proponowane rozwiązania
 4. Nowoczesne technologie
 5. Aspekty prawne

 

 1. Powstawanie pęcherzy i odkształceń
 2. Pęknięcia

 

 1. Rodzaje i charakterystyka pęknięć
 2. Powstawanie i przyczyny
 3. Ocena pęknięć i ich skutków
 4. Analiza wybranych przypadków

6.5.12.Połączenia okienne niedostosowane do systemów izolacji termicznej

 1. Standardowe okna z ościeżami
 2. Wielkoformatowe okna wbudowane

 

 1. Korygujące elementy konstrukcyjne
 2. Spoiny konstrukcyjne i dylatacyjne
 3. Łączenia systemów izolacji z wystającymi elementami konstrukcyjnymi
 1. Typowe błędy popełnianie przy projektowaniu i wykonywaniu spoin

6.6.Zniszczenia izolacji termicznej

 1. Przykłady zastosowania systemów
 2. Słaba przyczepność izolacji do podłoża
 3. Pozostałe uszkodzenia i usterki

6.7. Remonty

 1. Naprawy, renowacja a modernizacja
 2. Renowacje
 3. Naprawy

6.7.3.1.Pęknięcie tynku a naprawy

6.7.3.2.Odnowienie tynku zewnętrznego (typ I naprawy ETICS:)

 1. Całkowite odnowienie warstwy tynkowej, tj. tynku zewnętrznego i podkładowego (typ II naprawy ETICS:)
 1. Naprawy pęknięć (typ III naprawy ETICS:) 
 2. Płyty elewacyjne i nakładanie nowego tynku (typ IV naprawy ETICS:)

6.7.3.6.Naprawy zawilgoconych systemów (typ V naprawy ETICS:)

6.7.3.7.Dodatkowe mocowanie kołkami (typ VI naprawy ETICS:)

6.7.4.Modernizacja

6.7.4.1.Odpadanie i odbudowa elewacji (typ I modernizacji)

6.7.4.2.Ocieplenie/pogrubienie warstwy izolacji termicznej na całej powierzchni elewacji (typ II modernizacji)

6.7.4.3.Ulepszenia systemów izolacji termicznej

 

7. Ekobilans systemów izolacji termicznej 

 1. Profil wymogów ekologicznych
 2. Rozbiórka, recykling i utylizacja

 

Słownik 

Wykaz przepisów krajowych i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczących efektywności energetycznej

(stan prawny na dzień 01 lipca 2011 r.)