Poradnik Gazownika jednostki oznaczenia słownik

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 249, 2003 r.


 
Zawiera podstawowe informacje z zakresu paliw, jednostek miar i ich pochodnych, symbole i oznaczenia na rysunkach i mapach dotyczących obiektów, urządzeń, rurociągów, armatury i uzbrojenia gazociągów. Słownik angielsko-polsko-niemiecki wybranych terminów z techniki gazowniczej obejmuje ponad 800 haseł. Poradnik adresowany jest do osób zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Spis treści:
Od autora

I. Paliwa
1. Podział paliw
1.1. Paliwa stałe
1.2. Paliwa ciekłe
1.3. Paliwa gazowe
2. Własności fizykochemiczne gazów palnych
2.1. Efekty cieplne spalania gazu
2.1.1. Zapotrzebudowanie powietrza d spalania gazu
2.1.2. Temperatura samozapłonu
2.1.3. Granice wybuchowosci
2.1.4. Spaliny
3. Palniki i paleniska
3.1. Spalanie paliw stałych
3.2. Palniki do paliw ciekłych
3.3. Palniki do paliw gazowych

II. Jednostki miar
1. Pojecia podstawowe
1.1. Jednostki podstawowe i uzupełniające międzynarodowego układu SI
1.1.1. Długość
1.1.2. Masa
1.1.3. Czas
1.1.4. Natężenie prądu elektrycznego
1.1.5. Temperatura
1.1.6. Liczność materii
1.1.7. Światłość
1.1.8. Kąt płaski
1.1.9. Kąt bryłowy
1.2. Jednostki pochodne
1.2.1. Siła
1.2.2. Ciśnienie
1.2.3. Energia, praca, ciepło
1.2.4. Moc
1.2.5. Powierzchnia
1.2.6. Objętość, pojemność
1.2.7. Prędkość liniowa
1.2.8. Przyśpieszenie liniowe
1.2.9. Gęstość, masa właściwa
1.2.10. Lepkość dynamiczna
1.2.11. Lepkość kinematyczna
1.2.12. Strumień objętości
1.2.13. Strumień masy
1.2.14. Pojemność cieplna właściwa
1.2.15. Przejmowalność energii cieplnej
1.2.16. Przewodność cieplna właściwa
1.2.17. Ciepło własciwe przemian
1.2.18. Jednostki stężeń

III. Symbole i oznaczenia na rysunkach i mapach
1. Obiekty
1.1. Obiekty gazownicze
1.2. Obiekty wodne
1.3. Obiekty ciepłownicze
2. Urządzenia
2.1. Urządzenia wodociągowe
2.2. Urządzenia centralnego ogrzewania
2.3. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
3. Rurociągi
3.1. Rurociągi gazownicze
3.2. Elementy sieci wodnej i kanalizacyjnej
3.3. Rurociagi centralnego ogrzewania
3.4. Przewody wentylacyjne
3.5. Rurociągi cieplne
4. Armatura i uzbrojenie rurociągów
4.1. Armatura i osprzęt gazociągów
4.2. Armatura i osprzęt centralnego ogrzewania
4.3. Armatura i osprzęt klimatyzacji i wentylacji
4.4. Armatura i osprzęt sieci cieplnych
5. Oznaczanie na schematach pomiarów i automatyki
5.1. Symbole graficzne
5.2. Oznaczenia literowe i cyfrowe na symbolach graficznych
5.3. Przykłady oznaczeń
5.4. Symbole graficzne elementów nastawczych
6. Oznaczanie uzbrojenia terenu na mapie zasadniczej kraju w skali 1:5000
6.1. Przewody na mapie w skali 1:5000
6.2. Oznaczenia rodzajów i typów przewodów
7. Wytyczne znakowania rurociągów
7.1. Zasady oznakowania
7.2. Sposoby oznakowania
7.3. Barwy rozpoznawcze
7.4. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające
7.5. Znaczenie, wzór i barwa podstawowych znaków ostrzegawczych

IV. Słownik terminów z techniki gazowniczej w językach angielkim, polskim i nimieckim
1. Słownik
2. Indeks alfabetyczny - język polski
3. Indeks alfabetyczny - język niemiecki
3. Wykaz wybranych skrótów

V. Spis literatury i norm dotyczących gazownictwa
1. Spis literatury
2. Spis norm