Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 11 - stan prawny 1 kwietnia 2018 r.

ISBN 978-83-64795-39-8
Oprawa
miękka, Format 12x17cm, Stron 292, 2018 r., stan prawny 1 kwietnia 2018 r

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 11. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z omówieniem (teksty ujednolicone).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wejście w życie 11.09.2017 r.
  2. Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie 4.01.2018 r.
  3. Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wejście w życie 22.02.2018 r.
  4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.02.2018 r. sygn. akt K 39/15. Utrata mocy 13.02.2019 r.
  5. Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Wejście w życie 30.04.2018 r.

 

Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

- USTAWA  – PRAWO BUDOWLANE

- Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na bowę lub rozbiórkę

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych