Prawo budowlane 2019 wyd. 14 + Suplement na dzień 1 grudnia 2019 r.

ISBN 978-83-66265-25-7

Oprawa miękka, Format B6, Stron 298, 2019 r., wyd. 14 kieszonkowe z 2019 r.

stan prawny 1 września 2019 r. + Suplement wg stanu prawnego na dzień 1 grnia 2019 r.

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 14. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone). 

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych. 

 

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630). Wejście w życie zmian z dniem 18 kwietnia 2019 r.
  2. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695). Wejście w życie zmian z dniem 30 kwietnia 2019 r.
  3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobudowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Wejście w życie zmian z dniem 4 maja 2019 r.
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309). Wejście zmian w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r.

6 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524). Wejście w życie zmian z dniem 29 sierpnia 2019 r.

 

Książka zawiera również nowe Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Wejście w życie zmian z dniem 7 maja 2019 r.

 

Ksiązka zawiera omówienia zmian oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

-         USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

-         Rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-         Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

-         Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

-         Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

-         Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na bowę lub rozbiórkę

-         Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych